Mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea noastră faţă de aproapele

Să ne iubim aşadar unii pe alţii şi vom fi iubiţi de Dumnezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreolaltă şi va fi şi El cu îndelungă răbdare faţă de păcatele noastre. Să nu răsplătim răul cu rău şi nu vom primi după păcatele noastre. Căci iertarea greşelilor noastre o aflăm în iertarea fraţilor. Iar mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea noastră faţă de aproapele.

De aceea a zis Domnul: „Iertaţi şi vi se va ierta vouă” [1]. Şi iarăşi: “De veţi ierta oamenilor greşalele lor şi Tatăl vostru cel din ceruri va ierta vouă greşalele voastre”[2]. Sau: “Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”[3]. Sau: “Cu ce măsură veţi măsura, cu aceea se va măsura vouă”.[4] Iată ne-a dăruit nouă Domnul chip de mântuire şi ne-a dat nouă putere veşnică de a ne face fii ai lui Dumnezeu. Prin urmare în voia noastră stă mântuirea noastră.

[1] Luca 6, 37.

[2] Matei 6, 14.

[3] Matei 5, 7.

[4] Matei 7, 2.

Sf. Maxim Mărturisitorul– Cuvânt Ascetic, extras din FilocaliaPr. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutul de Arte Grafice “Dacia Traiană” S.A., Sibiu, 1947.