Monahul “vorbăreț”

Ne spunea nouă cineva din părinţi că un cărturar antiohian a venit la un părinte zăvorât şi-l ruga să-l primească şi să-l facă monah. Şi i-a zis lui stareţul: „Dacă voieşti să te primesc, vinde-ţi toată  averea ta şi o dă la săraci, după porunca Domnului, şi te voi primi pe tine”. Deci, el ducându-se, îndată a făcut aşa. După aceasta, iarăşi i-a grăit lui altă poruncă zicându-i: „Oare vei putea păzi ca să nu vorbeşti?” Iar el a făgăduit să facă aşa şi a petrecut cinci ani, negrăind. Apoi au început alţii a-l slăvi pe el. Iar părintele său i-a zis: „Nu-mi este mie de trebuinţă, dar te voi slobozi în Egipt, la o viaţă de obşte” şi l-a slobozit ca să vadă, dacă, va începe a vorbi sau nu.

Iar acela săvârşindu-şi porunca, nimic n-a grăit. Deci părintele acela ce-l primise pe el, voind să-l ispitească de este mut sau nu, l-a trimis pe el pentru răspuns peste un râu mare, în vreme de puhoi, ca, de nevoie, să zică: „Nu pot trece”. Şi, trimiţând alt frate, a mers după el ca să vadă ce va face. Iar el, cum a venit la râu, neputând să treacă, şi-a plecat genunchii la rugăciune şi iată venind un crocodil, l-a luat pe el şi l-a dus de cealaltă parte. Iar după ce a împlinit porunca, a venit la râu şi iarăşi l-a luat pe dânsul crocodilul şi l-a dus în această parte. Iar fratele cel trimis după dânsul venind a spus acestea părintelui şi fraţilor şi s-au minunat.

Iar după aceea, trecând câtăva vreme, a răposat monahul. Şi părintele acela, către care fusese trimis el dincolo de râu a trimis veste zicând: „Măcar că ai trimis un mut, însă îngerul lui Dumnezeu era”. Atunci, părintele cel zăvorât i-a spus lui adevărul zicându-i: „Nu era mut, ci chiar prea vorbăreţ, numai că, păzind porunca pe care i-o dădusem lui mai înainte, a petrecut aşa.” Şi auzind aceasta, toţi s-au minunat.

Extras din Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi– Î.P.S. Pimen Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 2003.

Previous Post

Cântare de laudă la Sfinţii Patruzeci de Mucenici

Next Post

De ce pronunț cuvintele rugăciunii, dar nu aud niciun răspuns?

Related Posts
Total
0
Share