Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, cad înaintea Ta cu inimă plină de durere, Ție Îți încredințez ceasul cel din urmă al vieții mele.

Când picioarele mele reci îmi vor da să înțeleg că corabia acestei vieți este aproape de limanul său, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când ochii mei întunecați și tulburi din pricina morții ce se apropie vor căuta stăruitor spre Tine, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când mâinile mele tremurătoare și amorțite nu vor mai putea strânge Crucea Ta și fără de voie o voi lăsa să cadă pe patul durerii mele, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când obrajii mei galbeni ca ceara și buzele mele învinețite vor stârni frică și milă la cei ce vor fi în jurul meu, când părul capului meu ud de sudorile morții se va ridica în sus și va vesti că aproape este sfârșitul, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când urechile mele vor fi gata să se închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor și se vor deschide la glasul Tău care va rosti judecata cea neschimbătoare și de care atârnă soarta mea pentru veșnicie, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când mintea mea va fi tulburată de închipuiri înspăimântătoare și cufundată în întristarea morții și sufletul meu, tulburat de vederea fărădelegilor mele, se va lupta cu duhurile întunericului, care vor voi să-mi răpească mângâierea, acoperindu-mi ochii ca să nu caut la îndurarea Ta și să mă arunce în descurajare, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când voi vărsa cele din urmă lacrimi, primește-le ca pe o jertfă curățitoare, după care să-mi dau sufletul cu bună pocăință și în clipa aceea înfricoșată, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când inima mea istovită de durerile morții, abia va mai bate și va fi cuprinsă de fiorul morții, și zdrobită de zbuciumul suferit, luptându-se cu vrăjmașii mântuirii mele, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când rudeniile și prietenii îndurerați de starea în care mă aflu, se vor aduna în jurul meu și Te vor chema în ajutor cu multă dragoste pentru mine, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când simțurile mele se vor desprinde de lumea aceasta care dispare cu totul pentru mine și eu voi geme sub povara amărăciunii agoniei și a chinurilor morții, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Când sufletul meu va zice pentru totdeauna rămas bun lumii acesteia și va lăsa trupul meu palid, rece ca gheața și fără suflare, primește nimicirea ființei mele ca pe semnul atârnării de Tine, ce-l încredințez dumnezeieștii Tale slave, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

În urmă, când sufletul meu se va înfățișa înaintea Ta și va vedea pentru întâia oară strălucirea cea nespusă a slavei Tale, nu-l lepăda de la fața Ta, ci primește-l în sânul cel dulce al îndurării Tale, Mult-milostive Iisuse, fie-Ți milă de mine.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Înger păzitorul vieții mele, ale părintelui meu duhovnic și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-mă pe mine păcătosul, spurcatul și necuratul acum și în ceasul morții, la trecerea prin vămi și în ziua judecății, și-mi iartă păcatele mele pe care le-am făcut din copilărie și până acum. Amin.

Previous Post

Evanghelia zilei (Luca 21, 8-36)

Next Post

Postul la Părinții din patericul egiptean

Related Posts
Total
0
Share