Nu faceţi cunoscute păcatele oamenilor!

„Acest obicei rău, iubiţilor, noi trebuie să-l dezrădăcinăm, căci el pricinuieşte multe rele. Descoperirea greşelilor altora face pe aceştia adeseori cu totul fără curaj spre îndreptare, pe când descoperirea însuşirilor celor bune ale lor ridică sufletul lor şi întăreşte duhul lor. Pentru aceasta, să răspândim ştiri care aduc obştei noastre cinste, iar nu de acelea care aduc ruşine fraţilor noştri. De auzim ceva bun, să facem aceasta cunoscută tuturor; însă de aflăm ceva rău şi păcătos, să încuiem aceasta în noi şi să tindem ca să se dea uitării. Aşadar, nu faceţi cunoscute păcatele oamenilor, cei asemenea nouă, şi nu pregetaţi a vă îngriji de mântuirea lor, ci faceţi şi încercaţi toate, ca pe cei bolnavi la suflet iarăşi să-i aduceţi la noi, pentru ca noi, atât în viaţa aceasta vremelnică, cât şi în veşnicie, să ne facem părtaşi răsplătirii celei mari, prin harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos”.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Duminica a 25-a după Pogorârea Sfântului Duh, Predici la duminici și sărbători, p. 111 via http://ziarullumina.ro

Previous Post

Arhim. Efrem Panaousis – Ieri erau în întuneric, iar astăzi sunt lumină

Next Post

Omul contra omului, omul pe lângă om și omul pentru om

Related Posts
Total
0
Share