O, Doamne, sunt al Tău de-acum!

Zguduitoarea pildă cu fiul rătăcit
Mi-apare adesea-n minte şi parcă-aud şoptit:

,,M-a aruncat păcatul într-un abis adânc
Doar porcii-mi sunt tovarăşi, în rând cu ei mănânc.”

Săgeata remuşcării în suflet mi-a pătruns
Căci de pe culmi de aur în tină am ajuns.

Ah, ce pustiu e-aicea şi toți ,, nebun” îmi zic.
Departe sunt de casa şi nu mai am nimic.

Sunt părăsit de prieteni, murdar şi zdrenţuit
Şi-n minte-mi se frământă-un gând nestăpânit:

În inimă îmi arde un dor neîmpăcat
Ce tainic mi-aminteşte de satu-mi depărtat.

De dragostea de-acasă mi-e dor adânc şi plâng,
Nădejdi mi-apar-nainte, dar prea curând se sting.

Obrazul supt de foame mi-l umezesc plângând
Dar joacă-n lacrimi raze, gândirea-mi luminând:

La tatăl meu argaţii au pâine îndeajuns.
Eu pier aici de foame şi viaţa mea e plâns.

Mă voi întoarce-acasă! Chiar azi, aşa cum sunt!
Şi parcă-l văd pe tata îmbătrânit, cărunt.

Plângând aşa voi zice şi voi îngenunchia:
,,Greşit-am către Ceruri şi înaintea ta.

Greşit-am, mă cutremur de cât te-am supărat
Dar mă primeşte, tată, măcar ca pe-un argat.”

Şi eu îl ştiu pe tata, el iar mă va ierta
Şi nu o să m-alunge când am să-i spun aşa!

Rămâi de-acum în urmă, o, lume de păcat
Şi voi ce mi-aţi fost prieteni doar cât ne-am desfătat.

Cărările din faţă mi-apar, dispar, se şterg,
Se-amestecă-n lacrimi, dar trebuie să merg!

Nu vor putea sta-n cale nici munţi de piatră, grei,
Nici râsul nebunatic al prietenilor mei.

Eu toate ale mele cu ei le-am împărţit
Şi-acum îmi ies în cale şi râd ca de-un smintit.

Dar eu păşesc-nainte, cu inima în dinţi
Cu ochii-nfipţi în zare, cu gândul la părinţi.

Fâşii de umbre sure s-aştern în drumul meu,
Se-ntind şi mă-mpresoară şi cresc mereu, mereu.

Cămaşa-mi zdrenţuită îmi flutură în vânt
Şi paşi-mi sunt nesiguri şi cad, flămând şi frânt.

Din piept mi se desprinde-un chinuit suspin.
Şi cerul guri-mi pare amar, ca de pelin.

Un tremur mă cuprinde şi simt un nod în gât
Ce parcă mă sugrumă, sunt slab, dar hotărât!

Mă scol, dar parcă toate se-ntorc în ochii mei
Şi iar pornesc, dar paşi-mi sunt parcă tot mai grei.

Mai am de mers mult încă, şi nopţi şi zile-ntregi,
Să-mi port povara amară atâtor fărădelegi.

Şi-atâtea gânduri negre inundă sfântu-mi dor…
Mă vor primi părinţii? Măcar ca servitor…”

Ascult şi mă cutremur şi-l urmăresc în gând.
Şi parcă-l văd cum intră-n satul lui, plângând.
Sunt oameni mulţi pe stradă, el trece-n faţa lor
Dar nimeni nu-l cunoaşte şi-l cred un cerşetor.

O, el era odată fecior de cinste-n sat!
Azi, nimeni nu-l ia-n seamă şi trece trist, uitat.

Priveşte-n lungul străzii, încet abia păşind…
Departe, parca vede-un om spre el venind.

Şi-i pare că-l cunoaşte. E tatăl lui! Sau nu-i?
Ba da! Ah, chiar el este şi vine-n calea lui.

Un tremur îl cuprinde, abia mai merge drept
Şi inima-i zvâcneşte mai repede în piept.

Îl vede-acuma bine, se-apropie alergând
Ascult pătruns şi-mi pare c-aievea aud zicând,

Cu vocea stinsă:,, Tata!” şi cade-n faţa sa,
,, Greşit-am către Ceruri şi înaintea ta.

Şi nu mă mai simt vrednic să mă numeşti ca fiu.”
Bătrânul lăcrimează, şi păru-i argintiu,

Se-aşterne peste fruntea iubitului fecior
Şi îi săruta-obrajii cu dragoste şi dor.

Apoi-i-ntinde mâna şi parcă din noroi
Îl scoate ridicându-l şi-l mângâie, apoi.

Îi văd mergând spre casă cu ochii-nlăcrimaţi
Şi-aud bătrânul tată zicând către argaţi:

Aduceţi şi-i daţi haina şi-n deget un inel
Şi-njunghiaţi în cinste-i pe cel mai gras viţel.

Căci fiul meu fusese pierdut, dar s-a aflat
Şi mort în fărdelege, dar iată a-nviat.”

Imaginea zguduitoare a tânărului rătăcit
Adeseori mi-apare-n minte şi parca-aievea aud şoptit:

Trezeşte-te şi ia aminte: el a slujit cândva la porci,
Dar s-a întors plângând acasă. De ce tu încă nu te-ntorci?

E-atât de bun Tatăl ceresc că-ţi iartă tot trecutul tău
De-ai vrea smerit să vii să-i spui că ai greşit şi-ţi pare rău.

Veşminte noi ţi-a pregătit şi Îngerii ţi-ar da inel.
E-njunghiat chiar Fiul Său, nu numai un viţel.

Voios la masă te-ar primi în Cerul sfânt şi minunat
C-ai fost pierdut, dar te-ai aflat, c-ai fost mort şi-ai înviat.

Eşti asteptat, de ce mai stai, la porcii lui satan argat,
Când poţi să fi primit ca fiu de Preaslăvitul Împărat?

Ar fi o sărbătoare-n Rai, cu bucurii de nedescris
De te-ai întoarce chiar acum, cum tu de fapt ai tot promis.

O, încă nu te-ai hotărât? În starea de păcat mai stai?
De el, de nu te dai tu despărţit, el te va despărţi de Rai.

O data pentru totdeauna întoarce-te pe-al vieţii drum
Şi zi cu toată hotărârea:
,,O, Doamne, sunt al Tău de-acum!”

Amin.

Preot Ioan Hornea

Sursa: Facebook – Teodor Ciurariu

Previous Post

Rugăciune pentru potolirea stihiilor

Next Post

Pentru ce atâția colaci și colive?

Related Posts
Total
0
Share