Prescura

În cultul Bisericii Ortodoxe se foloseşte de peste 2.000 de ani pâinea pe care o găsim sub numele de prescură. Părintele Ene Branişte, în Liturgica generală, scrie că „în cultul creştin, pâinea şi vinul simbolizează Trupul şi Sângele lui Hristos, în care ele se prefac după sfinţirea Darurilor la Sfânta Liturghie”. Ele „mai pot simboliza şi ofranda propriei vieţi pe care o dăruiesc simbolic lui Dumnezeu sub forma elementelor care o susţin”.

De la începutul istoriei Bisericii este obiceiul să fie adusă la Altar pâine pentru Jertfa Euharistică. Din acest obicei şi-a luat numele de prescură pâinea ce se oferă pentru serviciul divin public. Această pâine are formă rotundă. Pe ea se pune o pecete cu iniţialele greceşti  ΙΣ – ΧΣ – ΝΙ – ΚΑ, ce înseamnă „Iisus Hristos Învinge”. Iniţialele sunt într-un pătrat din care se extrage Sfântul Agneț.

„Cuvântul prescură provine de la grecescul prósforo și înseamnă jertfă, ofrandă, aducere sau punere înainte. Prescura este o pâine rotundă, dospită, pregătită din făină de grâu, se obține cu o plămădeală specială, care se pregătește sau se prinde – după cum se zice în popor – în ziua Înălțării Sfintei Cruci. Dospirea pâinii destinate Euharistiei își are temeiul în tradiția evanghelică ioaneică, mai precis în pasajul despre Cina cea de Taină săvârșită în ajunul sărbătoririi Paștelui evreiesc” (Gheórghios Zaravélas, Pâinea în Ortodoxie – Prescura, pemptousia.ro).

Din Povăţuirile din Liturghier preotul ştie cum trebuie să fie prescura pe care o foloseşte pentru Sfânta Liturghie: „materia pâinii pentru Trupul Domnului nostru Iisus Hristos este pâinea de făină de grâu curat, amestecată cu apă firească şi coaptă bine, dospită, nu prea sărată, proaspătă şi curată, având gust cuviincios şi bună de mâncat”.

Prescurile sunt aduse de creştini ca daruri la Biserică. Din ele preotul pregăteşte la Proscomidie Cinstitele Daruri pentru Sfânta Euharistie din cadrul Sfintei Liturghii. „După cum arată Sfântul Nicolae Cabasila, în timpul oferirii Cinstitelor Daruri se folosește doar o singură pâine – prescura – pentru extragerea Agnețului, aceasta fiind aleasă de preotul care slujește, din mulțimea de prescuri adusă de credincioși. Această practică simbolizează, după cum zice Sfântul, că după cum Însuşi Dumnezeu a ales personal trupul în care S-a întrupat și S-a pus în mijlocul celorlalți oameni, la fel și preotul alege una din prescuri, și anume aceea care este cea mai potrivită pentru extragerea Agne­țului, cel care urmează să se preschimbe în Trupul Lui” (Gheórghios Zaravélas, Pâinea în Ortodoxie – Prescura, pemptousia.ro).

În concluzie, pentru noi, creştinii ortodocşi, prescura este pâinea dospită pe care o aducem ca dar la Biserică pentru slujba slujbelor, Sfânta Liturghie.

Pr. Ciprian Florin Apetrei 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Cine este fără de păcat?

Next Post

Bolile se înfruntă duhovnicește, prin rugăciune

Related Posts
Total
0
Share