Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, pentru potolirea urii și a cerbiciei celor care hulesc cinstirea sfinților

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Sfântă Cuvioasă Parascheva, întru smerenie și nevoință ai petrecut, tinerețea ca o jertfă bineplăcută aducând lui Hristos, Mirele Bisericii. Pentru aceasta, cu mare har ai fost dăruită și multe neamuri se închină cu dragoste sfintelor tale moaște de la Iași, cele care izvorăsc minuni și binecuvântări, ca odinioară osemintele Profetului Elisei, care au readus la viață pe cel mort, atins de acestea. Cu umilință și cu durere venim înaintea ta, rugându-te: caută și cercetează, Sfântă Parascheva, pe cei care se află în necazuri și primejdii, calomniați și prigoniți de cei care hulesc buna cinstire a sfinților lui Dumnezeu și izbăvește-i pe ei.

Ca ceea ce, cu puterea dată ție de Preamilostivul Dumnezeu, ai lucrat și lucrezi nenumărate minuni, scoate din cursele vrăjmașului pe cei rătăciți pentru care ne rugăm și adu-i la limanul limpezirii. Ajută-i pe cei care în mâhnire s-au adâncit. Luminează-le mintea și inima celor orbiți de ură împotriva Sfintei Biserici, fiind căzuți în cumplită înșelare. Ajută-i să înțeleagă că Domnul, prin iubitul Său Apostol Ioan, în cartea Apocalipsei, ne-a dat încredințare că sfinții și îngerii din ceruri iau cunoștință de rugăciunile noastre și le duc la Tronul lui Dumnezeu. Îmbărbătează-i pe cei pe care în puținătatea credinței și a învățăturilor otrăvite ale ereticilor s-au descurajat. Încă ne rugăm, mult milostivă Maică Parascheva, ia aminte la cei tineri și către viața cea bună întru Hristos să îi călăuzești pe ei. Căci tu știi, Sfântă Cuvioasă, că unii ca aceștia sunt greu ispitiți de viclenii potrivnici nevăzuți și văzuți, ca să-i îndepărteze de Dumnezeu și să-i prindă în cursele lor viclene. Primește rugăciunile noastre, Sfântă Parascheva, și acoperă poporul dreptmăritor cu binecuvântarea ta, ca să aflăm milă la Hristos. Amin.


Previous Post

Cuvioasa Parascheva de la Iași

Next Post

Cântări georgiene la Mănăstirea Iviron, Sfântul Munte Athos

Related Posts
Total
0
Share