Să ne apropiem cu o dorire puternică și nebiruită de a ne uni cu El

Creștine, în vremea când mergi să te împărtășești, să crezi cu toată inima ta și cu tot cugetul și cu tot sufletul tău că Cel cu Care te împărtășești este Iisus Hristos, Împăratul slavei, Fiul cel Unul Născut al lui Dumnezeu, Care a plecat Cerurile și S-a pogorât pe pământ și S-a făcut om „de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria” pentru a noastră mântuire. Este Cel Care S-a răstignit, a înviat, S-a înălțat la Ceruri, a trimis pe Preasfântul Duh și a întemeiat Biserica și Tainele, dintre care una este cea a dumnezeieștii Euharistii, prin care te împărtășești acum. Numai când vii la Sfânta Împărtășanie cu o astfel de credință, ești așa cum trebuie față de Dumnezeu și ai nădejde de mântuire.

Dar cântarea noastră nu ne cere să fim așa cum trebuie numai față de Dumnezeu, ci și față de oameni. De aceea ne cere să ne apropiem nu numai cu credință, ci și cu dorire fierbinte. Să ne apropiem cu o astfel de dorire puternică și nebiruită de a ne uni cu El, astfel încât în fața acestei doriri fierbinți, să se topească toți munții de gheață ai răutății și ai patimilor, ai urii, ai vrăjmășiei și ai nedreptății, așa cum se topește lumânarea la arșița verii. În fața acestei doriri pentru Sfânta Împărtășanie să dăm iertare celor care ne-au amărât, ne-au vătămat și să-i iubim pe toți din inimă. Dacă un întemnițat și legat în lanțuri așteaptă cu nerăbdare clipa când se vor rupe legăturile și se vor deschide ușile temniței, ca să respire aerul libertății, cu cât trebuie creștinul să dorească Trupul și Sângele lui Hristos, Care slobozește de cele mai rele legături, legăturile păcatului, ale stricăciunii și ale morții și-l face părtaș al vieții veșnice!

Importante și mari și vitale noime ne-a descoperit Heruvicul Liturghiei mai înainte Sfințite. Să cugetăm la ele. Când urmărim Liturghia mai înainte Sfințită și Îngerii Cerului împreună cu noi adoră nevăzut pe Dumnezeu, este nevoie de trezvie și rugăciune. Trece prin fața noastră Împăratul slavei Iisus Hristos, Care S-a adus pe Sine jertfă tainică, desăvârșită. Să ne apropiem așadar cu credință și cu dorire, ca să devenim părtași ai vieții veșnice. Amin.

Fragment din cartea Arta mântuirii, ce a apărut la Editura Evanghelismos.

Previous Post

Pildă care ne învață că Dumnezeu Se „prinde” chiar și de nimic

Next Post

Bunătatea lui Dumnezeu se silește ca din cea mai mică pricină să-l mântuiască pe om!

Related Posts
Total
0
Share