Sfinții Trei Ierarhi în iconografie

După tradiție, Sfinții Ierarhi sunt reprezentați în absida Sfântului Altar, sub Icoana Împărtășirii, alături de Sfântul Atanasie cel Mare și, dacă spațiul permite, și de alții precum Sfântul Spiridon și Sfântul Chiril al Alexandriei. O importanță specială li se acordă Sfinților Vasilie cel Mare și Ioan Gură de Aur, autorii Dumnezeieștii Liturghii, ei fiind reprezentați în centru.

De obicei, Sfinții Ierarhi sunt zugrăviți în veșminte cu model polistavru, plecați cuvios către Hristos, în mâini ținând filactere desfășurate pe care se află scrise rugăciuni din Sfânta Liturghie.

Filacterul Sfântului Vasilie poartă cuvintele: „Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească Ție, Împărate al Slavei.”

Pe filacterul Sfântului Ioan Gură de Aur scrie: „Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai trimis Pâinea cea cerească, hrana întregii lumi, pe Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și Izbăvitorul nostru.”

Potrivit pictorului grec Fotios Kontoglou, Sfântul Vasilie este înfățișat înalt și slab, ascetic, cu barba lungă, neagră și ascuțită. Este pleșuv, cu puțin păr scurt de jur împrejurul capului, privirea fiindu-i meditativă și solemnă. Sfântul Ioan Gură de Aur apare înfățișat și mai slab decât Sfântul Vasilie, având obrajii supți și barba rară. Chipul lui are o expresie de adâncă finețe duhovnicească.

Nu în ultimul rând, Sfântul Grigorie Teologul apare reprezentat ca un bătrân pleșuv, cu păr rar și scurt în vârful capului. Sprâncenele, precum cele ale Sfântului Vasilie, sunt dese și arcuite. Barba e mare și împărțită în două.

Pr. Silviu Cluci

Sursa: http://doxologia.ro


Previous Post

Viețile Sfinților – ianuarie, ziua 30

Next Post

Film Documentar: Părintele Dometie Manolache – monah mărturisitor și darnic

Related Posts
Total
0
Share