Sursa cumplitelor dureri pe care le traversăm este ascunsă și stăruitoare

Pr. Ioan Istrati

Sursa cumplitelor dureri pe care le traversăm este ascunsă și stăruitoare. Nu doar vrăjmașii lui Hristos ne atacă în inima credinței, în Euharistie, ci noi înșine nu mai suntem plini de dor de Dumnezeul euharistic. Cei mai mulți oameni se împărtășesc de câteva ori pe an, în rest, chemarea lui Hristos: “Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi”, rămâne în zadar. Autoizolarea noastră de Euharistie pentru confort a dus la izolarea Bisericilor prin lege. Ieșirea noastră afară din cămara de nuntă a dus la scoaterea Liturghiilor afară din Biserică. Strigătul în pustia inimilor al lui Dumnezeu: apropiați-vă, neurmat de nimeni, a dus la mânia lui Dumnezeu pentru fiii neascultării. Lipsa noastră de iubire a dus la necesitatea distanțării. Lăcomia noastră canină a dus la obligativitatea botniței.

Euharistia este Piatra cea din capul unghiului în zidirea Bisericii. Ea e Judecata veacurilor, Focul care lămurește aurul din inimă și arde paiele necredinței noastre. Ea e cutremurul care sfâșie Catapeteasma firii: ori cu Hristos pe Cruce, plini de durerea și de Sângele Lui, ori la distanță sigură, clătinând capetele și disprețuindu-L chiar în clipa când moare iubindu-ne infinit.

Matei 21

Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?
41. I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor.
42. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”?
43. De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei.
44. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va spulbera.

Total
54
Shares
Previous Post

Sinodul Bisericii Ortodoxe a Greciei: „Ne exprimăm amărăciunea, tristețea și opoziția categorică față de ridiculizarea Sfintelor Taine”

Next Post

Năvălirile ispitelor sunt prilejuri de mărturisire

Related Posts