Tropare

Troparul Praznicului Tăierii Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos
(01 ianuarie)


Troparul Sfântului Ierarh Vasilie cel Mare
(01 ianuarie)


Troparul Cuviosului Serafim de Sarov
(02 ianuarie)


Troparul Cuviosului Nichifor cel Lepros
(04 ianuarie)


Troparul Botezului Domnului
(06 ianuarie)


Troparul Cuviosului Teodosie cel Mare
(11 ianuarie)


Troparul Cuviosului Antonie cel Mare
(17 ianuarie)


Troparul Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril
(18 ianuarie)


Troparul Cuviosului Macarie cel Mare
(19 ianuarie)


Troparul Cuviosului Eftimie cel Mare
(20 ianuarie)


Troparul Cuviosului Maxim Mărturisitorul
(21 ianuarie)


Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul
(25 ianuarie)


Troparul Cuviosului Efrem Sirul
(28 ianuarie)


Troparul Cuviosului Isaac Sirul
(28 ianuarie)


Troparul Sfinților Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
(08 februarie)


Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie
(10 februarie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron
(17 februarie)


Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp Episcopul Smirnei
(23 februarie)


Troparul Cuviosului Efrem Katunakiotul
(27 februarie)


Troparul Bunei Vestiri
(25 martie)


Troparul Cuvioasei Maria Egipteanca
(01 aprilie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghie
(23 aprilie)


Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou
(05 mai)


Troparul Înălțării Domnului


Troparul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
(02 iunie)


Troparul Pogorârii Sfântului Duh


Troparul Cuviosului Paisie cel Mare
(19 iunie)


Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
(29 iunie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Procopie
(08 iulie)


Troparul Icoanei Maicii Domnului Prodromița
(12 iulie)


Troparul Cuviosului Paisie Aghioritul
(12 iulie)


Troparul Cuviosului Nicodim Aghioritul
(14 iulie)


Troparul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul
(20 iulie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Panteleimon
(27 iulie)


Troparul Cuvioasei Teodora de la Sihla
(07 august)


Troparul Adormirii Maicii Domnului
(15 august)


Troparul Nașterii Maicii Domnului
(08 septembrie)


Troparul Sfintei Cruci
(14 septembrie)


Troparul Cuviosului Siluan Athonitul
(24 septembrie)


Troparul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului
(01 octombrie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
(26 octombrie)


Troparul Sfinților Cosma și Damian (cei din Asia)
(01 noiembrie)


Troparul Cuviosului Ioanichie cel Mare
(04 noiembrie)


Troparul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
(08 noiembrie)


Troparul Sfântului Ierarh Nectarie
(09 noiembrie)


Troparul Cuviosului Arsenie Capadocianul
(10 noiembrie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina
(11 noiembrie)


Troparul Cuviosului Teodor Studitul
(11 noiembrie)


Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur
(13 noiembrie)


Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Palamas
(14 noiembrie)


Troparul Cuviosului Paisie de la Neamț
(15 noiembrie)


Troparul Cuviosului Grigorie Decapolitul
(20 noiembrie)


Troparul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina
(25 noiembrie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie
(25 noiembrie)


Troparul Cuviosului Stelian Paflagonul
(26 noiembrie)


Troparul Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul
(27 noiembrie)


Troparul Sfântului Apostol Andrei
(30 noiembrie)


Troparul Sfintei Mare Mucenițe Varvara
(04 decembrie)


Troparul Cuviosului Sava cel Sfințit
(05 decembrie)


Troparul Sfântului Ierarh Nicolae
(06 decembrie)


Troparul Sfântului Ierarh Spiridon
(12 decembrie)


Troparul Sfântului Mucenic Sebastian
(18 decembrie)


Troparul Nașterii Domnului
(25 decembrie)


Troparul Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan
(27 decembrie)