Altfel nu se va putea tipări pecetea

Zis-a un părinte oarecare: ceara de nu se va înfierbânta în foc, să se moaie, nu se va putea tipări pecetea ce vei pune peste dânsa. Așa și omul: de nu va fi muiat de fierbințeala focului scârbelor, bolilor, ostenelilor, suferințelor și a ispitelor, nu se poate tipări într-însul pecetea Sfântului Duh.

Că pentru aceasta zice Domnul Sfântului Apostol Pavel: ajungă-ți darul Meu, că puterea Mea întru neputințe se săvârșește.

Și însuși Pavel zice: cu dulceața este mie a mă lauda pentru neputințele mele, ca să se sălășluiască în mine puterea lui Hristos.

Așa și tu, fiule, după putința ta rabdă pentru Domnul cu mulțumire scârbele, necazurile, năprasnele, bolile și ispitele ce-ți vor veni după voia lui Dumnezeu pentru folosul tău; că numai prin răbdarea scârbelor cu mulțumire va intra omul în Împărăția lui Dumnezeu, precum Însuși Domnul zice: cu multe scârbe se cade a intra în Împărația Cerurilor.

Extras din Patericul egiptean.

Previous Post

Evanghelia zilei (Ioan 14, 1-11)

Next Post

„Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ”

Related Posts
Total
0
Share