Apostolul zilei (Coloseni 1, 12-18)

Prochimen, glasul al 3-lea: Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi (Ps. 46, 6).

Stih: Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie (Ps. 46, 1).

DIN EPISTOLA CĂTRE COLOSENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL, CITIRE:

Fraților, mulțumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moștenirea Sfinților, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în }mpărăția Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin Sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate. Și El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morți, ca să fie El Cel dintâi întru toate.

Aliluia, glasul al 3-lea:

Stih: Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac (Ps. 24, 2).

Stih: Fii mie Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă mântuieşti (Ps. 70, 3).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Este o minune nașterea

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 17, 12-19)

Related Posts
Total
0
Share