Apostolul zilei (II Timotei 3, 10-15)

Duminica a 33-a după Rusalii

Prochimen, glasul al 8-lea: Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru (Ps. 75, 11).

Stih: Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui (Ps. 75, 1).

DIN EPISTOLA A DOUA CĂTRE TIMOTEI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL, CITIRE:

Fiule Timotei, tu mi-ai urmat în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigonirile și suferințele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, și din toate m-a izbăvit Domnul. Și toți care voiesc să trăiască în chip cucernic întru Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Iar oamenii răi și amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alții și rătăciți fiind ei înșiși. Tu, însă, rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat, și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, care pot să te înțelepțească spre mântuire, prin credința cea întru Hristos Iisus.

Stih: Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru (Ps. 94, 1).

Stih: Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui (Ps. 94, 2).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Cuviosul Paisie Aghioritul – Invidia

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 18, 10-14)

Related Posts
Total
0
Share