Apostolul zilei (Romani 6, 18-23)

Fraților, izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. Căci, precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fărădelegii, spre fărădelege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății, spre sfințire. Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Deci ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă e rușine; pentru că sfârșitul acelora este moartea. Dar acum, izbăviți fiind de păcat și robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul, viață veșnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar Harul lui Dumnezeu, viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Minunea prin care Ștefan cel Mare a câștigat bătălia de la Podul Înalt

Next Post

Evanghelia zilei (Matei 12, 9-13)

Related Posts
Total
0
Share