Ascultarea, între voință și nevoință – Arhim. Melchisedec

În această înregistrare video, Arhimandritul Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna vorbește despre virtutea ascultării în familie, în mănăstire și societate, explicând că ascultarea ne pune în starea de smerenie, care este dar de sus și veșmânt al lui Hristos.

Întrebat de realizator dacă nu cumva ascultarea ne îngrădește libertatea, Starețul răspunde: „Știți când te îngrădește ascultarea? Când nu-L simți pe Hristos în ascultare”. El evocă, printre alții, pe Părinte Dionisie de la Colciu, care i-a explicat, într-o convorbire particulară, că smerita cugetare este un dar care se oferă de sus celui ascultător.

„Smerenia, vedeți dumneavoastră, ne-a adus-o Hristos din cer. El S-a îmbrăcat în haina smereniei. Și ce ne duce către smerenie? Ascultarea. «S-a smerit pe Sine», spune Sfântul Pavel la Filipeni, «chip de rob luând, până la moarte și încă moarte pe Cruce»”, spune arhimandritul.

„Și, făcând și noi ascultare și încredințându-ne purtării de grijă a lui Dumnezeu, atunci dobândim și discernământul necesar”, adaugă părintele arhimandrit. „Pentru că discernământ nu poți să ai fără de smerenie.”

„Ascultarea nu este altceva decât o stare de smerenie. E veșmântul în care S-a îmbrăcat Hristos. Dacă eu sunt îmbrăcat în acest veșmânt al lui Hristos, atunci ascultarea vine ca de la sine, e o stare de bucurie”, explică Starețul Putnei.

Evocând un ecfonis al Utreniei – «Care întru sfinți Te odihnești», el spune că cel ascultător intră în taina ascultării lui Hristos. „Îl odihnește pe Dumnezeu, dar și el are odihnă. Adică acea stare de pace, de bucurie, de noblețe sufletească, de omenie.”

„Ascultarea de Dumnezeu și de duhovnic aduce acea pace lăuntrică după care tânjim toți”, mai spune Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic.

Pentru ascultare este necesară o stare de cumințenie, de așezare, care se câștigă prin respect și recunoștință față de cei mai mari decât noi. Respectul și mulțumirea „creează o stare de recunoștință care nu-i altceva decât o stare de smerenie, de așezare, de echilibru lăuntric”, explică el.

Întrebat cine de cine ascultă într-o familie, starețul explică ierarhia duhovnicească: „Ordinea aceasta este: Întâi bărbatul, că e chip și slava lui Dumnezeu, apoi femeia, chip și slava bărbatului, și copiii în ascultare față de părinți. Aceasta este familia cea frumoasă, pe care ne-o dorim.”

Pentru că Tatăl este „chipul Părintelui Ceresc”, spune Sfinția Sa, „trebuie să fie el prima dată ancorat în autoritatea supremă, în Dumnezeu”.

„Aș îndrăzni să spun că Dumnezeu Se oglindește în bărbatul cuminte și așezat, echilibrat, credincios, Dumnezeu Se oglindește întru el prin darurile Sale. Și care este prima dată darul pe care trebuie să-l aibă un bărbat într-o familie? Acea stăpânire de sine, bărbăție. Dar nu bărbăția să-și arate mușchii și să certe sau să bată. Asta nu mai e bărbăție, e un lucru urât. Ci acea statornicie în bine.”

„Sfântul Pavel spune despre femeie că este chip și slava bărbatului”, continuă arhimandritul. „De aceea ați văzut că în Biserica noastră Ortodoxă nu o înjosim cu nimic, din contră, o avem pe Maica Sfântă, toți am avut câte o mamă. Femeia are rolul ei în Biserică, are un rol deosebit. Avem atâtea sfinte femei.”

Sfinția Sa mai spune că astăzi este mare nevoie de mame creștine și familii sănătoase din punct de vedere duhovnicesc, adică de familii care nu L-au înlăturat pe Dumnezeu din viața lor. Acestea pot schimba societatea, chipul lumii în care trăim.

Sursa: http://basilica.ro

Previous Post

Viețile Sfinților – aprilie, ziua 3

Next Post

Pardesiul

Related Posts
Total
0
Share