Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul – Psalmul 103


PSALMUL 103
Al lui David

 1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul; Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.
 2. Întru strălucire și măreție Te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină;
 3. Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;
 4. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli pe aripile vânturilor;
 5. Cel ce faci pe Îngerii Tăi duhuri și pe slujitorii Tăi pară de foc;
 6. Cel ce întemeiezi pământul pe întărirea lui, nu se va clinti în veacul veacului.
 7. Adâncul ca o îmbrăcăminte, veșmântul Lui; peste munți vor sta ape.
 8. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa.
 9. Se suie pe munți și se coboară în văi, spre locul în care le-ai așezat.
 10. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece, nici se vor întoarce să acopere pământul.
 11. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape.
 12. Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului; asinii sălbatici setea își vor potoli.
 13. Peste acelea păsările cerului se vor sălășlui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
 14. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.
 15. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor,
 16. Ca să scoată pâine din pământ; și vinul veselește inima omului.
 17. Ca să veselească fața cu untdelemn și pâinea inima omului o întărește.
 18. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit.
 19. Acolo păsările își vor face cuib, iar locașul erodiului deasupra lor.
 20. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stânca scăpare iepurilor.
 21. Făcut-ai luna spre vremi; soarele și-a cunoscut apusul său.
 22. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte; întru care vor umbla toate fiarele pădurii.
 23. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
 24. Răsărit-a soarele și s-au adunat, și în culcușurile lor se vor culca.
 25. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara.
 26. Cât s-au mărit lucrările Tale, Doamne, toate întru înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
 27. Marea aceasta, cea mare și largă; acolo se găsesc târâtoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari.
 28. Acolo umblă corăbii; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace cu ea.
 29. Toate de la Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme; dându-le Tu lor, vor aduna.
 30. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătate, iar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura.
 31. Lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce.
 32. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi, și vei înnoi fața pământului.
 33. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
 34. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munți și fumegă.
 35. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi.
 36. Îndulcească-se Lui vorba mea, iar eu mă voi veseli de Domnul.
 37. Lipsească păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.
Previous Post

E-dialog Arhim. Efrem Vatopedinul cu doamnele preotese

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 14, 1-11)

Related Posts
Total
0
Share