,

Cântare de laudă la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca

Dumnezeiescul Luca, şi înţelept şi-nvăţat,
Chinuri de bunăvoie pentru Domnul a primit.

El de torturi şi batjocuri ar fi putut scăpa,
Dar fără ele lumea pe Marele Luca nu l-ar mai fi avut.

Luca cel tânăr adevărul lui Dumnezeu a văzut
Şi Domnului şi-a dăruit inima.

El la învăţătorul auzul şi inima şi-a aţintit,
El a văzut pre de Minuni Făcătorul,
Şi cu duhul recunoscut-a în El pre Veşnicul Creator.

El pre Cel înviat cu ai săi ochi a văzut,
Lui I-a grăit.

El întru numele Lui minuni mari a lucrat.
Hristos singura bucurie a inimii lui S-a făcut,
Lui, Luca i-a jertfit mintea, tinereţea şi bogăţia.

Luca cel bătrân de zile tânăr a fost în Hristos,
El a dăruit lumii cele ce de la Domnul a primit.

Iar după ce-a dat lumii tot ce-a putut dărui,
Atunci lumea, după Scriptură, i-a răsplătit cu dispreţ.

Pe Luca pagini ticăloşi l-au spânzurat de-un măslin,
Chipul lui zâmbet purta, iar trupul braţele în cruce.

Dar braţul lui Hristos din cer s-a pogorât
Şi al Evanghelistului Luca suflet l-a primit.

Sfântul Luca acum se veseleşte în strălucitorul Rai,
Şi-mpreună cu ceilalţi slăviţi Apostoli
Rugi înalţă Domnului pentru Biserica Sfântă
Care se nevoieşte jos pe păânt.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.