Cântare de laudă la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca

Dumnezeiescul Luca, şi înţelept şi-nvăţat,
Chinuri de bunăvoie pentru Domnul a primit.

El de torturi şi batjocuri ar fi putut scăpa,
Dar fără ele lumea pe Marele Luca nu l-ar mai fi avut.

Luca cel tânăr adevărul lui Dumnezeu a văzut
Şi Domnului şi-a dăruit inima.

El la învăţătorul auzul şi inima şi-a aţintit,
El a văzut pre de Minuni Făcătorul,
Şi cu duhul recunoscut-a în El pre Veşnicul Creator.

El pre Cel înviat cu ai săi ochi a văzut,
Lui I-a grăit.

El întru numele Lui minuni mari a lucrat.
Hristos singura bucurie a inimii lui S-a făcut,
Lui, Luca i-a jertfit mintea, tinereţea şi bogăţia.

Luca cel bătrân de zile tânăr a fost în Hristos,
El a dăruit lumii cele ce de la Domnul a primit.

Iar după ce-a dat lumii tot ce-a putut dărui,
Atunci lumea, după Scriptură, i-a răsplătit cu dispreţ.

Pe Luca pagini ticăloşi l-au spânzurat de-un măslin,
Chipul lui zâmbet purta, iar trupul braţele în cruce.

Dar braţul lui Hristos din cer s-a pogorât
Şi al Evanghelistului Luca suflet l-a primit.

Sfântul Luca acum se veseleşte în strălucitorul Rai,
Şi-mpreună cu ceilalţi slăviţi Apostoli
Rugi înalţă Domnului pentru Biserica Sfântă
Care se nevoieşte jos pe păânt.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Next Post

Film: Părintele Paisie Olaru

Related Posts
Total
0
Share