Cântare de laudă la Sfântul Averchie, cel întocmai cu apostolii

Sfântul Averchie pildă de smerenie este,
El este pilda frumoasă a râvnei dumnezeieşti.

El arzând cu duhul pe muţii idoli la pământ i-a zdrobit,
Mergând cu bucurie chiar până la moarte.

Dar Domnul îl apără pe cel ce luptă pentru El,
Şi îl acoperă de rău cu Mâna Lui cea Dreaptă.

Împotriva Sfântului şi oameni şi diavoli s-au pornit,
Dar au tăcut de ruşine înaintea puterii Sfintei Cruci.

Ceea ce sfântul dorea, Domnul împlinea,
El suferea cu duhul, dar bucura pre mulţi.

Sfântul Averchie stâlp de foc a fost,
Lumină şi luminător al vieţii oamenilor.

El pre Hristos a propovăduit la multe popoare,
L-a propovăduit împăraţilor, ca şi celor umili.

El pre Hristos L-a mărturisit înainte lumii
Prin darul facerii de minuni.

El izvorât-a minuni precum o apă vie,
El potolit-a multora setea cu Cuvântul de Viaţă Făcător.

Cu învăţătura lui Hristos el a hrănit flămânzii,
Sfântul Averchie, omul milelor.

Icoană de smerenie, Sfântul Averchie
Odihnitu-s-a în Domnul la adânci bătrâneţi.

El s-a încununat cu tinereţe eternă-n ceruri,
Strălucind de lumină în al Raiului plai.

O, Sfinte Minunate Părinte, rămâi şi cu noi!
Apără din cer turma cea de pe pământ.
Roagă pre Hristos Domnul să ne-nconjure cu milostivire,
Ca Biserica sfântă întru tine să se laude
Până la sfârşit.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Cuviosul Kukşa din Odessa

Next Post

Rugăciune către Sfinții 7 tineri din Efes, pentru izbăvirea de insomnie

Related Posts
Total
0
Share