Cântare de laudă la Sfântul Ioan Scărarul

Făclie luminoasă pe Muntele Sinai
Strălucind cu dumnezeiască lumină
Este Ioan Scărarul, sfântul stareţ al Muntelui.

El trupul desăvârşit şi-a supus, asemenea
Şi gândurile.
Către desăvârşita biruinţă
El treizeci de trepte a aflat că sunt.

O, minunată strategie,
Tactică desăvârşită!
El moştenire obştii monahiceşti a lăsat
Tactica de aur a războiului duhovnicesc.

El tuturor o a lăsat,
Celor ce în războiul duhovnicesc
De suflet mântuitor
Voiesc să păşească
Şi să învingă.

Tainica Scară prin Duhul Sfânt scrisă
Ioan a alcătuit-o
După ce însuşi din acest cumplit război
Biruitor a ieşit.

Când Sfântul Ioan din această lume a ieşit,
El moştenire a lăsat-o fraţilor săi,
Dar nepreţuit.

Un mare poem epic – acesta este sufletul omenesc,
Când din praful tinei către cer voieşte să se înalţe;
Un poem epic răscolitor al luptei şi suferinţei;
Un poem epic strălucitor al credinţei şi speranţei.

Pe acesta Sfântul Ioan de Dumnezeu înţelepţitul
Nouă ni l-a dăruit,
Ni l-a dăruit ca pe o armă de foc a biruinţei,
Şi mie, şi ţie.

Iar acum Ioan Sfântul înaintea Domnului se roagă,
Ca El să binevoiască nouă a ne trimite ajutor
În urcuşul nostru către El
Pe această Scară;
Ca El către noi Braţele Sale să le întindă,
Şi să ne prindă pe noi,
Cei ce urcăm întins către El.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.


Previous Post

Istoria lunatică a lumii

Next Post

Cuvântul ”Fie voia Ta!” să îl căutăm toată viața noastră!

Related Posts
Total
0
Share