Cântare de laudă la Sfântul Ioan Botezătorul

O, Sfinte Părinte Ioane, al Domnului minunat Botezător,
Tu eşti Înaintemergătorul mântuirii.
Curăţia sufletului tău sufletul omenesc atinge,
Ea este trâmbiţa cea înfricoşată de la Iordan.
Ea pre trândavi trezeşte, din păcat îi mişcă,

Ei aud că securea la rădăcina copacului stă.

Ţie mă plec, ţie mă rog:
Ajută-mi mie să birui pre toţi duşmanii mei!
Ţie mă închin, Puternice Prorocule al Domnului,
Înaintea ta genunchii fiinţei toate îmi plec;
Înaintea ta plâng, şi te rog,
Sfinte Părinte Ioane,
Dăruieşte-mi şi mie a inimii tale tărie de leu!
Dăruieşte-mi şi mie a duhului tău curăţie!
Dăruieşte-mi şi mie putere din puterea ta,
Ca şi eu să mă nevoiesc şi ţie să urmez
Întru supunere Domnului şi stăpânire
Asupra trupului şi duhului meu.
Ca şi eu să mă botez ca tine,
Întru postiri adevărate
Şi întru privegheri să mă curăţesc.
Ca şi eu să gust rugăciunea
Ce descoperă luminări cereşti.
Ca şi eu fără frică la mucenicie să merg,
Ca tine, fără frică, în credinţă îmbrăcat întreg.
O, Sfinte Părinte Ioane Prealăudate,
Mare Mucenice al Dreptăţii Dumnezeieşti,
De tine se înfricoşează taberele diavoleşti!
Ascultă şi rugăciunea mea a smeritului,
Şi cu ale tale rugăciuni mă întăreşte,
Ca urmând ţie, să stau şi eu
Ca o lumină bine primită înaintea lui Dumnezeu!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Medicamentele trimise de Domnul

Next Post

Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul

Related Posts
Total
1
Share