Cântare de laudă la Sfântul Preacuvios Roman Melodul

În Sfânta Slujbă fericitul Roman la amvon urcă
Şi cu glas îngeresc începe sfântă cântare să cânte:
Fecioara astăzi pe Cel Mai Presus de Fiinţă naşte
Şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce.
Îngerii cu păstorii doxologesc
Şi magii cu steaua călătoresc.
Că pentru noi S-a născut Prunc Tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de veci

Auzind cântarea sfântă, inima poporului de bucurie se umple,
Iar feţele lor strălucesc de uimire.

Slavă Maicii Preasfinte a lui Dumnezeu!
Slavă Doamnei şi Împărătesei lumii,
Cea care ascultă şi grabnic plineşte
Rugăciunea cu lacrimi a celor credincioşi!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.


Puteți citi și:

Cuviosul Roman Melodul

Previous Post

Sfântul Acoperământ în iconografia bizantină

Next Post

Tu îi acoperi pe creștini

Related Posts
Total
0
Share