Cântare de laudă la Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul

Slăvit fu Dionisie Sfântul
Teolog a fost şi scriitor strălucit

A lui minte în inimă strânsă la Dumnezeu o a suit.
El martor a fost al cereştilor taine
Pe care apoi credincioşilor le-a descoperit.

El slava cereştii ierarhii o a văzut,
Și numele ei sfinte nouă ni le-a arătat:
Începătoriile, Domniile, Stăpâniile,
Puterile și Scaunele minunat rânduite;
Serafimii, Heruvimii,
Arhanghelii şi Îngerii
Ce cu plecăciune conjoară pre Maica lui Dumnezeu.

Dionisie Sfântul aste taine le-a văzut în uimire,
Şi cu cutremur şi mai înalte adâncuri a văzut
Care la inima omului nu s-au suit nicicând.

Puterile cereşti sunt de înfricoşată vârtute,
Sorii cei veşnici, mari şi mici, minunaţi!

Toate aceste taine descoperitu-s-au Sfântului Dionisie,
El limpede le-a văzut, şi Bisericii le-a arătat.
Astfel împodobit-a el pre a Domnului Mireasă,
Astfel o a îmbogăţit, cu ştiinţă de taină.

El întăritu-şi-a dumnezeiasca, de aur, învăţătură
Cu muceniceasca moarte pentru Hristos.

Acum el străluce în ceruri,
Iar ale cerului Netrupeşti Puteri,
Cele ce strălucesc de lumina dumnezeieştii slave,
Îl numesc pre Slăvitul Dionisie
„Frate”.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.


Puteți citi și:

Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul

Previous Post

Cei doi vecini

Next Post

Duminica a 19-a după Rusalii – Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor

Related Posts
Total
0
Share