Cântare de laudă la Sfântul Spiridon, Episcopul Trimitundei, Făcătorul de Minuni

Soare luminos al paradisiacului Cipru
Şi slăvit luminător al Bisericii,
Sfântul Spiridon apărător al ortodoxiei a fost,
Simplu ca un prunc cu nevinovăţia.

Dar simplitatea lui de înţelepciune e plină,
Ea luminează lumea.

La ce folosesc multele cuvinte ca să grăieşti adevărul?
Adevărul lui Dumnezeu este simplu:
Unul este Făcătorul, întru Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul.

Fiul S-a pogorât la păcătosul pământ
Şi primit-a trup din Fecioara Maria.

El S-a întrupat spre a-i izbăvi pe oameni,
Căci Iubitor de oameni este.

El omenirii nouă lege i-a dat,
Legea iubirii şi a credinţei.

El acum șade în ceruri, Hristos Preaslăvit,
Unde roadă Sfintei Lui Lucrări de pe pământ culege.

Iar roadă sfântă a Lucrării Lui pe pământ
Sunt Sfinţii, bărbaţi, femei şi copii.

El este Piatra de mântuire a omenirii, în afară de Ea mântuire nu este.
O, Sfinte Părinte Spiridoane, Luminătorule al Bisericii,
Atlete al lui Hristos, roagă-te pentru noi păcătoşii!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Cuviosul Efrem din Arizona

Next Post

Privegherea Intrării Maicii Domnului în Biserică – Schitul Lacu 2019

Related Posts
Total
0
Share