Frumuseți nemuritoare din Athos

https://www.youtube.com/watch?v=F0z8AjkYzhw&feature=youtu.be

Cum să învingi temerile?

https://www.youtube.com/watch?v=jVClaTnH82s&feature=youtu.be

Gheronda, din clipa asta mă las de fumat

Bătrânul Simeon Kavsokalivitul se trăgea din Larisa şi de profesie era poliţist. A venit în Sfântul Munte să se facă monah, iar când a mers la Chilia Sfântului Simeon la Kavsokalivia, stareţul chiliei l‑a întrebat dacă fumează,…

Alipeşte-te de Domnul

Zis-a Domnul: „Dacă Fiul vă va face liberi, veţi fi liberi cu adevărat”. Iată unde este libertatea! Mintea este legată cu lanţurile neştiinţei, rătăcirii, superstiţiei, nedumeririi; se zbate, însă din ele nu se poate smulge.…

Datoria de a iubi

Nimănui cu nimic să nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul, fiindcă cel care-şi iubeşte aproapele a împlinit legea. (I Corinteni 13,8) Să ţinem minte întotdeauna că suntem veşnic datori aproapelui nostru şi…

Du-te, fie ţie după cum ai crezut!

Sfântul Nicolae Velimirovici Cum să se mântuiască un om lipsit de smerenie, de blândeţe, de supunere şi de ascultare faţă de Dumnezeu? Cum să se mântuiască necredinciosul şi păcătosul dacă dreptul abia se mântuieşte (I Petru…