O, Doamne, voiesc să fac voia Ta! Dar nu pe aceasta, Doamne!

Primul lucru de învăţat este să ne asumăm întreaga noastră viaţă cu toate evenimentele şi persoanele ce au intrat în ea, cu tot ce ar fi putut fi uneori o sursă de suferinţă. Să acceptăm, nu să respingem. Până când nu ne…

Veşnicia sufletului

O, suflete, scânteie sfântă A „Soarelui celui gândit”, Odor nepreţuit al lumii Şi îngerilor prea cinstit! Ești duh din Duhul cel de viață, Suflat din Unul Dumnezeu Şi rânduit să fii de-a pururi Cu Dânsul, suflete al…

Cine sunt eu? Un păcătos

Păcătosule, fereşte-te să-l osândeşti pe aproapele. Chiar dacă îl vei ve­dea cu ochii tăi că greşeşte, străduieşte-te din toate puterile să nu-l osân­deşti, căci unul este Judecătorul tuturor, Fiul lui Dumnezeu. Încredinţea­ză…

Mărturisirea nefăţarnică a păcatelor

„Domnul celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (Pilde 3, 34). Să-ţi aduci aminte de aceste cuvinte mai ales când mergi la spovedanie. Trufia este lucrul care leagă cel mai strâns limba ca să nu spună: sunt…

Rugăciunea elevului la începerea noului an şcolar

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-mi să treacă cu bine acest nou an şcolar ce se începe în această zi. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-ne cugetele să învăţăm…

Cântare de laudă la Sfinţii şi drepţii dumnezeieşti Părinţi loachim şi Ana

Bucură-te, cea fără de fii! Bucură-te, o, vârstnică Ana! Iată naşti pruncă la bătrâneţile tale, Tu o naşti, pe Aleasa, între maici! Precum odinioară şi Sara cea bătrână, Şi iară bătrână maică a lui Samson, Şi…