Acolo unde soţul, soţia şi copiii sunt uniţi prin legăturile virtuţii, înţelegerii şi iubirii, este şi Hristos în mijlocul lor

Sfântul Ioan Gură de Aur Atâtea bunătăţi vin atunci când soţii se înţeleg, şi atâtea rele se întâmplă când se sfădesc! Nici belşugul şi bogăţia, nici copiii mulţi şi buni, nici stăpânirea şi puterea, nici slava şi…

Vrei să vezi cât de necreștin ești? Uită-te la cum îți crești copiii

De cauți un indicator care să arate cât de necreștin ești, uită-te la modul în care îți crești copiii. La mine, cel puțin, asta funcționează foarte bine. Ieri i-am vorbit aspru copilului. O oră mai târziu, a fost obraznic, iar…

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 29 iunie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi stâlpi ai Βisericii noastre. Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, Postul închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o durată…

Fragmente din răspunsurile Sfântului Maxim Mărturisitorul

Ieri, optsprezece ale lunii, praznicul Cincizecimii, patriarhul m-a întrebat: - De la ce Biserică eşti? A Bizanţului, a Romei, a Antiohiei, a Alexandriei, a Ierusalimului? Iată, toate s-au unit împreună cu eparhiile lor. Dacă eşti…

Ortodoxia este o potecă îngustă, greu de ţinut

Nevoia de a cunoaşte mai multe despre Ortodoxie m‑a împins într‑o zi să‑l întreb pe părinte ce poate să‑mi mai spună despre acest subiect. Conştientizez de fiecare dată când ajung pe Sfântul Munte Athos că am fost binecuvântat…

Copiii nu se zidesc prin laudele necontenite

Copiii nu se zidesc prin laudele necontenite. Devin egoişti şi iubitori de slavă deşartă. Vor dori întreaga viaţă să fie lăudaţi de toţi, neîncetat, chiar dacă li se spun şi minciuni. Din nefericire, astăzi toţi s-au învăţat…