,

Cântare de laudă la Cinstita şi de Viaţă Făcătoarea Cruce a lui Hristos

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău! Binecuvintează moştenirea Ta! Tu nouă cu Sfânta Ta Cruce Chipul Tău nouă ni-L străluceşti! Tu pe noi, cu Sfânta Crucea Ta, pe calea vieţii noastre Ne povăţuieşti! Semn al Puterii Tale Sfânta…
,

Veşnicia sufletului

O, suflete, scânteie sfântă A „Soarelui celui gândit”, Odor nepreţuit al lumii Şi îngerilor prea cinstit! Ești duh din Duhul cel de viață, Suflat din Unul Dumnezeu Şi rânduit să fii de-a pururi Cu Dânsul, suflete al…
,

Cântare de laudă la Sfinţii şi drepţii dumnezeieşti Părinţi loachim şi Ana

Bucură-te, cea fără de fii! Bucură-te, o, vârstnică Ana! Iată naşti pruncă la bătrâneţile tale, Tu o naşti, pe Aleasa, între maici! Precum odinioară şi Sara cea bătrână, Şi iară bătrână maică a lui Samson, Şi…
,

Cântare de laudă la Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

O, multdorită şi îndelung aşteptată Fecioară, Carele de la Domnul ai fost cerută cu lacrimi! Tu eşti biserică în trup a Sfântului Duh, Şi Maică te numeşti a Cuvântului Celui Veşnic! Tu eşti Rugul Aprins ce Moise l-a văzut…
,

Cântare de laudă la Sfântul Ioan Botezătorul

O, Sfinte Părinte Ioane, al Domnului minunat Botezător, Tu eşti Înaintemergătorul mântuirii. Curăţia sufletului tău sufletul omenesc atinge, Ea este trâmbiţa cea înfricoşată de la Iordan. Ea pre trândavi trezeşte, din păcat…
,

Cântare de laudă la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Astfel grăit-a Domnul Cel Preaînalt: „Apă vie din inima ta va curge, Preacurată Fecioară, Ca cei însetaţi pre Hristos să Îl bea”. O, Izvor de Apă Vie, Fecioară, Noi toţi întru tine ne lăudăm! Cei însetaţi pre Domnul…