,

Cântare de laudă la Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimi

Galaction şi Epistimia Fumul deşart al lumii îl au lepădat. Ei răstignitu-şi-au ale trupului patimi, Şi cu duhul s-au înălţat la cer. În inima lor la fiece bătaie Numele Domnului ei îl rosteau, Şi-n inimă pentru dragostea…
,

Cântare de laudă la Sfântul Ioanichie cel Mare

Sfântul loanichie poporul şi-a slujit, Poporul şi regele, ca un râvnitor. După care el toate le-a lepădat Spre a Îl sluji pe Domnul tuturor. Sfântul loanichie fost-a mare oştean Al credinţei creştine şi dreptăţii curate. El…
,

Cântare de laudă la Sfinţii Mucenici Achindin, Pegasius, Anempodist, Aftonie şi Elpidifor

Achindin martirul şi Pegasie cu dânsul, Viteazul Anempodist cu Aftonie Lângă el, Iar cu ei toţi blândul prinţ Elpidifor, Ca nişte miei fără de glas pentru Hristos s-au jertfit. Ei robi aleşi s-au arătat ai Treimii Preasfinte, Şi-ntr-a…
,

Tu ești flacără, eu pai!

Preot Sorin Croitoru O, Iisuse-al meu preabune, Tu ești flacără, eu pai. Când Te chem la rugăciune, Ard ca Moise pe Sinai. Lacrimi calde-mi curg pe față Când icoana Ți-o privesc; Chipul Tău cel plin de viață E izvor dumnezeiesc! Te…
,

Cântare de laudă la Sfântul Preacuvios Mucenic Epimah

Epimah, al Domnului sfânt, Inimă vitează în pieptul lui avut-a. Lui frică nu-i era nici de draci, nici de oameni, Şi cu-atât mai puţin de idolii morţi. Chinuit fiind Epimah jubila, El cu zâmbet biciuit-a pe torţionarul jude. Trupul…
,

Cântare de laudă la Sfântul Preacuvios Avramie

Zăvorâtul Sfântul Avramie pământeasca mireasă o a lăsat, Şi viaţa şi-a-nchinat călugăreştilor nevoinţe. El cu nevoinţa mântuirea şi-a lucrat, Drăceştile puteri zdrobindu-le, Întru al lui Hristos Nume. În felurite chipuri…