,

Întâietatea se dă frumuseții sufletului

Sufletul ce se minunează de frumuseţile lumii materiale arată că înlăuntrul său trăieşte lumea cea deşartă; de aceea este atras de făptură şi nu de Făcător, de pământ şi nu de Dumnezeu. Nu are importanţă dacă pământul…
,

Duhul lumesc în monahism

- Părinte, mulţi ne spun: „Aici trăiţi ca în Rai". - Să vă rugaţi să nu pierdeţi celălalt Rai. Eu aş fi preferat ca mirenii să fie impresionaţi de sporirea voastră duhovnicească fără că voi să fi priceput aceasta - din…
,

Dorințe lumeşti

Pe toţi cei ce nu-şi înfrânează inima lor de la dorinţele materiale, care nu sunt absolut necesare - nici nu mai încape cuvânt pentru dorinţele trupeşti - şi nu îşi adună mintea în inimă, ca să le dea împreună cu sufletul…
,

Diavolul stăpâneşte deșertăciunea

 - Părinte, de ce diavolului i se spune „stăpânitorul lumii?" Chiar este cu adevărat?  - Asta mai lipsea, să stăpânească diavolul lumea. Când Hristos a spus despre diavol stăpânitorul acestei lumi, n-a înţeles că este stăpân…
,

Ce virtuţi trebuie să aibă omul, ca să fie adumbrit de Harul lui Dumnezeu?

– Chiar şi singură smerenia este de ajuns. Adeseori unii mă întreabă: „De cât timp este nevoie ca să dobândească cineva Harul dumnezeiesc?”. Se poate ca unii să trăiască toată viaţa lor, chipurile, duhovniceşte, să facă…