Sfântul Paisie Aghioritul

Dragoste de mamă pentru toţi

  • 19/09/2017
Dragoste de mamă pentru toţi

– Gheronda, cum poate cineva să strângă întreaga lume în inima lui? – Cum poate îmbrăţişa toată lumea, când mâinile lui sunt mici? Pentru a strânge cineva toată lumea în inima lui, trebuie să-şi lărgească inima. – Şi cum se face lucrul acesta?

Continuare.....

Duhul lumesc în viaţa duhovnicească

  • 16/08/2017
Duhul lumesc în viaţa duhovnicească

- Părinte, spuneţi de multe ori: cutare om vede cu lentilă europeană şi nu cu duh răsăritean. Ce înţelegeţi prin aceasta? - Vreau să spun că vede cu ochi european, cu logică europeană, fără credinţă, numai omeneşte. - Şi care este duhul răsăritean? - Răsăritul răsăriturilor şi cei dintru întuneric şi din umbră.. - Adică?

Continuare.....

Cum se cultivă smerenia?

  • 12/08/2017
Cum se cultivă smerenia?

 - Gheronda, în ce fel se cultivă smerenia? – Smerenia se cultivă şi cu sârguinţă, dar şi pe gunoiul căderilor. Depinde. Un om mărinimos pune pe seama lui Dumnezeu tot ceea ce face bun. Vede binefacerile lui Dumnezeu cele multe şi îşi dă seama că nu s-a arătat vrednic de ele, se smereşte şi Îl slăveşte neîncetat pe Dumnezeu. Şi cu cât se smereşte şi-L slăveşte pe Dumnezeu, cu atât se revarsă peste el Harul dumnezeiesc. Aceasta este smerirea cea de voie. Pe când smerenia pe care o aduc căderile repetate este smerirea cea fără de voie. Fireşte, smerirea cea de voie...

Continuare.....

Duhul lumesc este boală

  • 10/08/2017
Duhul lumesc este boală

Astăzi lucrul cel mai important este să nu ne modelăm după acest duh lumesc. Este o mucenicie. Pe cât putem, să nu ne lăsăm atraşi de acest curent şi să ne ducă târâş pe acest canal. Peştii deştepţi nu se prind în cârlige.

Continuare.....

Să iubești Crucea lui Hristos!

  • 06/08/2017
Să iubești Crucea lui Hristos!

Ce să fac, l-am întrebat printre altele pe Stareț, ca să-L iubesc pe Hristos? Credeam că-mi va spune multe lucruri despre rugăciunea minții, metanii multe, posturi și altele, dar el mi-a spus simplu: Să iubești Crucea lui Hristos!

Continuare.....