,

Sfânta întâia Muceniță și întocmai cu Apostolii Tecla

Când Sfinții Apostoli Pavel și Varnava propovăduiau bunăvestirea lumii, au mers și în Iconia și petreceau la Onisifor, pe care Pavel îl pomenește în scrisoarea cea către Timotei, zicând: "Să dea Domnul milă casei lui Onisifor,…
,

Cuviosul Siluan Athonitul

Cuviosul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov) s-a născut în 1866 într-o familie modestă de ţărani ruşi, alcătuită - pe lângă părinţi - din cinci băieţi şi două fete. Tatăl lui Simeon, un om plin de adâncă credinţă, blândeţe…
,

Zămislirea cinstitului şi slăvitului Proroc, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, Ioan

Zămislirea mântuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfântul Ioan, Înainte Mergătorul, cu mărire şi cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puţine sunt acelea pe a căror zămislire ar mări-o şi ar prăznui Biserica lui Dumnezeu.…
,

Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei

Sfântul Mucenic Teodosie s-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea în aproprierea Mănăstirii Brazi din părinţi răzeşi urmaşi de la Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Părinţii săi l-au dus la slujbele care se oficiau…
,

Sfântul Proroc Iona

Sfântul Proroc Iona era fiul lui Amatie. Mama acestui proroc Iona, fiind văduvă, petrecea în Sarepta Sidonului. Această văduvă a hrănit pe Ilie prorocul în vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dânsul, că vadra de făină…
,

Sfânta Muceniță Sofia și fiicele ei: Pistis, Elpis și Agapi

Pe timpul împărăției lui Adrian (117-138), împăratul rău-credincios al romanilor, era în Roma o văduvă de neam italian, anume Sofia, al cărei nume se tâlcuiește "înțelepciune". Aceasta, după numele său, petrecea viața în credință…