Cel ce însetează să vină la Mine şi să bea

Dacă aşa stau lucrurile, să mergem cu toţii la Dânsul! De orice ar înseta cineva- numai să nu fie un lucru potrivnic duhului Domnului- va fi negreşit îndestulat.

Cei însetaţi de cunoaştere mergeţi la Domnul, căci El e Lumina cea neasemuită, Care luminează pe tot omul care vine în lume!

Cei însetaţi după curăţirea de păcate şi potolirea văpăii conştiinţei, mergeţi la Domnul, căci El a purtat pe lemnul crucii păcatele întregii lumi, ştergând zapisul lor.

Cei însetaţi de tihna inimii, mergeţi la Domnul, căci El e Vistieria a cărei stăpânire vă va face să uitaţi toate lipsurile şi să treceţi cu vederea toate bunătăţile, pentru a-L stăpâni numai pe El.

Îi trebuie cuiva putere? La El este toată puterea.

Vrea cineva slavă? La El este slava cea mai presus de lume.

Are cineva trebuinţă de libertate? El e dăruitorul libertăţii celei adevărate.

El va dezlega toate nedumeririle noastre, va rupe legăturile patimilor, va risipi toate necazurile şi întristările, va da putere spre biruirea tuturor piedicilor, ispitelor şi curselor vrăjmaşului şi va netezi calea vieţii noastre duhovniceşti.

Deci, să mergem cu toţii la Domnul!

Extras din Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an– Sfântul Teofan Zăvorâtul, Editura Sophia, 2015.

Previous Post

Nebunia dumnezeiască

Next Post

Ce este preoția?

Related Posts
Total
0
Share