Cine provoacă războiul?

Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de Legea Lui. Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din timp de pace a oamenilor provoacă războiul. Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumulează cauze de război, războiul vine fie că o vor ei, fie că nu o vor.

Precum cei ce beau apă cu bacili de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce, lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivnice lui Dumnezeu, atrag asupra lor și molima războiului și războiul devine inevitabil.

Atâta vreme cât oamenii se războiesc cu Dumnezeu prin gândurile, poftele și faptele lor, degeaba visează la pace. Fie că vor sau nu, războiul n-are cum să nu vină acolo unde este semănată sămânța războiului.

Războiul împotriva lui Dumnezeu, pe față sau într-ascuns, duce inevitabil la război între oameni. Că nu este pace necredincioșilor, zice Domnul (Isaia 48, 22).

În zile noastre, se vorbește în gura mare despre pace mai mult decât oricând, în vreme ce popoarele se pregătesc de război mai mult decât oricând. Este greu ca această fățărnicie să nu fie pedepsită prin război.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Previous Post

Clopotarul Cuviosului Ioan Casian

Next Post

Plan pentru a merge la Biserică

Related Posts
Total
0
Share