Cîteva observații la replicile despre evoluție

Ieromonah Savatie Baştovoi

Creșterea copilului de la mic la mare, cu tot ce presupune ea, nu este evoluție, așa cum nici mersul soarelui de la răsărit la apus nu este evoluția soarelui. 

Un pom care dă o roadă mai bună și mai bogată nu este mai evoluat decît un pom care nu a rodit, așa cum o zi frumoasă nu este mai evoluată decît o zi mohorîtă. 

Un om mai învățat și mai îndemînatec nu este mai evoluat decît un om cu puține cunoștințe, așa cum culorile din borcanele pictorului nu sînt altele decît cele care alcătuiesc frumusețea tabloului.

Tot și toate se conțin în sine și nu se preschimbă, deși se pot amesteca. Toate își urmează negreșit legile puse de Dumnezeu pentru fiecare. 

Adam nu a crescut de la mic la mare, ci a fost făcut de Dumnezeu la vîrsta bărbatului desăvîrșit. Creșterea de la mic la mare nu este o condiție intrinsecă a naturii umane, așa cum nici îngerii nu cresc de la mic la mare. Căderea în păcat a atras după sine noi realități, dar care se vor sfîrși atunci cînd se va instaura Împărăția lui Dumnezeu. Atunci, toate însușirile proprii acestei vieți păcătoase se vor desființa: în Împărăție nu vor fi nici moșnegi gîrboviți, nici copii neajutorați, ci toți vor fi precum Adam cel întîi zidit, la vîrsta desăvîrșirii umane, vîrsta lui Hristos.

Dumnezeu să ne învrednicească pe fiecare să vedem toate acestea cu ochii noștri, acolo unde nu mai este nici necunoaștere, nici ceartă pe cuvinte, nici amăgire, ci toate sînt luminate de slava lui Hristos.

Previous Post

Evanghelia zilei (Marcu 9, 42-50; 10, 1)

Next Post

5 minuni cu Sfânta Agata

Related Posts
Total
0
Share