Cum a dezrădăcinat din inimă Cuviosul Paisie Aghioritul dragostea omenească pentru mama sa

Nevoința trezviei nu era foarte grea pentru el, de vreme ce de mic copil învățase să aibă stăpânire de sine și să-și taie chiar și dorințele bune. Exista însă altceva care îl apăsa: dragostea față de mama sa. Amintirea ei îl chinuia și adesea o vedea în vis[1]. A mărturisit aceasta egumenului și, făcând o nevoință deosebită de supraveghere a gândurilor și multă rugăciune, a putut „să dezrădăcineze din inima sa”, așa cum spunea mai târziu, dragostea omenească pentru mama sa. Și atunci a început să se aprindă înlăuntrul său flacăra dumnezeiască a „dragostei cuprinzătoare”[2], care îi îmbrățișează pe toți oamenii deopotrivă. A primit „dumnezeiescul și cerescul foc, pe care Hristos a venit să-l pună pe pământ”[3] și care, de acum înainte, avea să-l cuprindă în întregime. „A fost foarte dureros să o scot pe mama din inima mea”, spunea Cuviosul mai târziu. „Apoi însă am simțit o mare bucurie dumnezeiască. Când cineva face o jertfă, se desprinde de sine și, încet-încet, simte dragostea duhovnicească pentru toată lumea”.

La lepădarea de lume l-a ajutat și o povestioară pe care a ascultat-o la trapeză, care se referea la un om bogat, pe nume Kratis. Acesta, pe când se afla într-o călătorie, și-a dat seama că niște corăbieri voiau să-l arunce în mare, ca să-i ia bogățiile. Atunci a aruncat el însuși bogățiile în mare și astfel s-a izbăvit. A aruncat ceea ce stăpânea și, în același timp, îl stăpânea. „Oare nu trebuie ca și eu să le arunc pe toate pentru Hristos?”, s-a gândit Arsenie. „Tot ceea ce mă ține departe de Hristos trebuie aruncat”.

[1] Monahii începători adesea întâmpină greutăți în nevoința lor din pricina atașamentului pătimaș față de rudenii. Sfântul Ioan Scărarul, în Cuvântul al III-lea al Scării, „Despre înstrăinare”, spune: „Dorul lui Dumnezeu stinge dorul de părinți. Iar cel ce spune că le are pe amândouă se înșală pe sine”. (Scara, Cuvântul al III-lea, paragraful 21). În continuare se referă la vise: „Când, părăsind pentru Domnul casele și rudeniile noastre, ne vindem pe noi străinătății pentru dragostea lui Hristos, dracii încearcă să ne tulbure prin vise, arătându-ne rudeniile noastre fie plângând, fie murind, fie închise, fie strâmtorate pentru nοi” (Scara, Cuvântul al III-lea, paragraful 38).

[2] Vezi Cuviosul Paisie Aghioritul, Epistole, Editura Evanghelismos, București, 2005, pag. 33.

[3] Vezi Luca 12, 49 și Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnicești, Omilia a IX-a, paragraful 9.

Extras din Sfântul Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Când au început oamenii și animalele să ucidă pentru a se hrăni?

Next Post

Dumnezeu nu e o manetă de păcănele, e un Tată bun

Related Posts
Total
0
Share