Dacă nu cunoști Sfânta Scriptură, nu poți fi preot cu adevărat. 122 ani de la naşterea Patriarhului Justinian

Pe 22 februarie se împlinesc 122 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina, al treilea întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul Justinian Marina a avut o activitate importantă în apărarea și afirmarea Ortodoxiei românești în perioada comunistă. În acest context, anul 2017 a fost declarat Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Justinian (Ioan) Marina s-a născut la 22 februarie 1901, în satul Suieşti, din județul Vâlcea, în familia unor agricultori, de la care a moștenit educația creștină și calitățile de bun administrator.

„Căutați să aprofundați Sfânta Scriptură. Fără învățătura Sfintei Scripturi, un preot nu înseamnă nimic. Poți să ai toată știința lumii, dar dacă nu cunoști Sfânta Scriptură, nu poți fi preot cu adevărat. Să nu lipsească Sfânta Scriptură din fața voastră”.

Un student teolog, care nu are în geanta lui permanent Sfânta Scriptură nu care ce căuta în Institutul nostru. Folosiți toate îndrumările care privesc aprofundarea Sfintei Scripturi. Acolo veți găsi toate dezlegările pentru toate problemele, care se pun sufletelor voastre”. (Cuvânt rostit la deschiderea anului universitar la Institutul Teologic din București – 1953)

Preotul și învățătorul Ioan Marina

În perioada 1915 – 1923, a studiat la Seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, apoi a urmat cursurile la Facultății de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1929.

În perioada 1923 – 1926 a fost învățător la sat, în județul Vâlcea; în 1924 s-a căsătorit cu Lucreția Popescu și a devenit preot în satul Băbeni. În 1932 este numit director al Seminarului pe care îl absolvise.

La vârsta de 34 ani a suferit pierderea soției în data de 18 noiembrie 1935, urmând să crească singur cei doi copii ai săi: Silvia și Ovidiu. La 25 august 1939, preotul Ioan Marina a fost mutat de la direcția seminarului la conducerea tipografiei eparhiale.

Preasfințitul Justinian Vasluianul

În ședința din 30 iulie 1945, la propunerea Mitropolitului Irineu Mihălcescu, Sfântul Sinod a aprobat alegerea preotului Ioan Marina într-un post nou de arhiereu vicar la Mitropolia Moldovei, cu titulatura de Vasluianul.

Mitropolitul Justinian

În data de 16 august 1947, mitropolitul Irineu Mihălcescu, fiind înaintat în vârstă și bolnav, s-a retras din scaunul mitropolitan. Arhiereul vicar Justinian Vasluianul a fost numit de Patriarhul Nicodim locțiitor al scaunului mitropolitan, până la alegerea titularului.

Întrunit la București, în ziua de 19 noiembrie 1947, sub președinția Mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales ca Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei pe arhiereul vicar Justinian Marina.

În cei trei ani cât a păstorit la Iași ca arhiereu vicar și apoi mitropolit al Moldovei, viitorul patriarh Justinian a depus eforturi imense pentru refacerea eparhiei, crunt lovită de război și afectată de secetă.

Patriarhul Justinian Marina

La data de 27 februarie 1948, Patriarhul Nicodim Munteanu a trecut la cele veșnice, în vârstă de 83 de ani.

Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit în capitala țării, la 24 mai 1948, a ales pe mitropolitul Moldovei Justinian Marina în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al României.

Acesta „s-a arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credință, prin lucrarea fără preget în slujirile sale de până acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului și al Bisericii, printr-o blândețe părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor și vredniciilor la care a fost chemat dovezi de neclintită ascultare față de Sfântul Sinod și de supunere față de legile țării” (din Gramata Sinodală de instalare).

În cei 29 de ani de patriarhat au avut loc evenimente care au crescut prestigiul Ortodoxiei românești în lumea creștină și l-au făcut pe Patriarhul Justinian o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii:

  • Canonizarea primilor Sfinți Români (1955) și generalizarea cultului Sfinților ale căror Moaște se găsesc în țara noastră;
  • Înființarea unor așezăminte sociale pentru clericii bătrâni și bolnavi;
  • Reorganizarea învățământului teologic ortodox (1948);
  • Revenirea a 37 de preoți și protopopi greco-catolici, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române (1 octombrie 1948);
  • Întreținerea legăturilor cu Bisericile Ortodoxe surori și cu alte Biserici creștine;
  • Inițierea unor relații cu Bisericile Vechi Orientale, prin vizite reciproce;
  • Reintrarea Bisericii Ortodoxă Române în Consiliul Mondial al Bisericilor (1961);
  • Activitate tipografică importantă: Biblia Sinodală (1968 și 1975) multe cărți de cult, lucrări, periodice, traduceri.
  • Lăcașe de cult: s-au construit din temelie 302 Biserici și au fost reparate sau restaurate alte 2345 Biserici.

Patriarhul Justinian a fost ținut la domiciliu forțat, la schitul Dragoslavele, timp de 6 luni, atunci când a protestat împotriva Decretului 410 din 19 noiembrie 1959.

Acesta prevedea că puteau fi primite în monahism doar persoanele care au împlinit vârsta de 55 de ani (bărbații) și de 50 de ani (femeile). În baza decretului au fost scoși din mănăstiri aproximativ 5.000 de monahi și monahii.

Patriarhul Justinian a murit în data de 26 martie 1977, la vârsta de 76 de ani, după o lungă perioadă de spitalizare.

A fost depus într-un mormânt în Biserica Mănăstirii Radu Vodă din București.

Sursa: http://basilica.ro

Previous Post

O mică pregătire duhovnicească pentru Postul cel Mare

Next Post

Postul Sfintelor Paşti începe luni

Related Posts
Total
0
Share