De-a lungul veacurilor au fost multe încercări, necazuri, dar, cum spune Psalmistul, „din toate ne-a izbăvit Domnul”

Iubiți credincioși,

Suntem cuprinși de o mare durere sufletească și trupească, o mare primejdie pentru viața noastră de zi de zi, anume epidemia cauzată de coronavirus.

Necazurile, spun Sfinții Părinți purtători de Dumnezeu, sunt certări sau cercetări ale lui Dumnezeu.

Sunt certări pentru păcatele noastre, chemându-ne la îndreptare, la pocăință.

Sunt o cercetare, adică o atenționare din partea lui Dumnezeu, amintindu-ne că păcatul, care este o boală a sufletului, aduce și o îmbolnăvire a trupului. Este o cercetare a lui Dumnezeu, știind că la necaz ne apropiem de El, Îl simțim mai bine, mai mult, mai adânc cu mintea și cu inima.

Cuvintele Psalmistului pururea să le avem în suflet: „Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne” (Psalmul 93, 12); „Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările Tale” (Psalmul 118, 71).

De-a lungul veacurilor au fost multe încercări, necazuri, dar, cum spune Psalmistul, „din toate ne-a izbăvit Domnul”.

Prin multe necazuri, suferințe, trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel (FA 14, 22).

În Viețile Sfinților citim următoarele: o femeie creștină era în pelerinaj la Ierusalim și acolo striga cât putea: Doamne, nu mă părăsi! Cei din jurul ei au întrebat-o: De ce strigi așa de tare? Și ea a răspuns: Dumnezeu m-a părăsit! Iar credincioșii au întrebat-o: Cum? Și ea a răspuns: Nu mai am necazuri!

O lecție pentru a învăța cum să gândim când avem necazuri. Prin necazuri ne aducem mai bine aminte de Dumnezeu, de poruncile Lui. Dumnezeu dă omului pururea binecuvântări de bucurie, de sănătate și prosperitate în cele ale sufletului și cele ale vieții pământești.

Iubiți credincioși,

Dumnezeu este Doctorul trupului și al sufletului. El ne dă vindecarea sufletului prin iertarea păcatului, care este o îmbolnăvire a sufletului.

Dumnezeu este Doctorul trupului, în primul rând, prin imunitatea acestuia față de atâția viruși sau microbi din atmosferă la care suntem expuși.

Dumnezeu este doctorul și al trupului prin lucrarea medicului și a medicamentelor, făcute de oamenii de știință, datorită cunoștințelor dobândite prin luminarea minții de către Dumnezeu.

Dumnezeu este Doctorul și al trupului prin căldura sufletească a ostenitorilor din spitale, cu care consultă și îngrijesc pe bolnavi. Căldura sufletului medicului este darul lui Dumnezeu pentru trăirea lui ca împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu, care sunt lumină.

De aceea, iubiți credincioși, mai ales în ceasul de față, să ascultăm de îndrumările medicilor date spre binele nostru, spre sănătatea și vindecarea trupului nostru.

Să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, Care ne luminează mintea și sufletul.

Să ne rugăm cât mai mult, în tot ceasul, cu rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul”.

Să alergăm la scaunul de spovedanie și să spunem, să mărturisim păcatele noastre, cu căință adâncă, cu credință că Dumnezeu ne iartă păcatele, cu hotărârea sfântă de a ne osteni sufletește să nu mai greșim. Și, dacă am greșit, să alergăm din nou la scaunul de spovedanie.

Închei acest cuvânt de îmbărbătare și întărire, punându-vă la suflet încurajarea pe care ne-o dă Mântuitorul Hristos Care ne-a spus: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor!”

Vă îmbrățișez pe toți cu dragoste părintească și vă port, cu smerenie, în rugăciunile mele.

† Pimen,

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Sursa: http://www.arhiepiscopiasucevei.ro

Previous Post

Întreg pământul României a devenit ca o biserică

Next Post

Cei doi lupi

Related Posts
Total
0
Share