Decalogul arhiereului

Alcătuit întru pomenirea tuturor Sfinților Părinți de la Sinoadele Ecumenice și a tuturor marilor ierarhi ai Bisericii

  1. Fii ierarhul prin excelență dedicat slujirii Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și Sfinților, respectând cu sfințenie Canoanele Sfinților Părinți și Hotărârile Sinoadelor Ecumenice și pe cele ale Bisericii din al cărei Sfânt Sinod faci parte.
  2. Fii un neobosit propovăduitor al învăţăturilor Veșnicului Arhiereu, statornicite de Sfinții Părinți în soboare ecumenice, împlinindu-le cu statornică râvnă.
  3. Pecetluiește-ți viața cu slujirea și mărturisirea dreptei credințe în sinaxe ecumenice, expresie vie a trăirii tale în Hristos și a făgăduințelor făcute la consacrarea ta întru arhiereu.
  4. Răscumpără-ți fiecare ceas al vieții prin jertfelnică lucrare liturgică, pastoral-misionară, cultural-educațională și administrativ-edilitară.
  5. Întărește în credință lumea satelor și a orașelor eparhiei încredințate ție prin trimiterea de preoți buni, prin slujire și cuvânt, precum și prin diferite programe educaționale, sociale, medicale și filantropice.
  6. Străduiește-te să dezrădăcinezi păcatul și să semeni în locul lui virtutea, împărtăşind credincioșilor de toate vârstele din harul întru a cărui slujire ai fost aşezat.
  7. Remarcă-te prin spiritul cărturăresc, prin râvna apărării dreptei credințe, prin buna chivernisire a patrimoniului eparhiei încredințate ție prin lucrarea Duhului Sfânt și a votului Sfântului Sinod.
  8. Cultivă cu generozitate facerea de bine, necruţând în acest sens nici măcar ultima fărâmă a agonisitei tale.
  9. Rostuiește-ți viaţa în mantia scumpă a smereniei, sub care pot rodi însutit bunătatea, înţelepciunea, milostenia, pacea, hărnicia, dreptatea şi iubirea de Dumnezeu și de aproapele.
  10. Lasă-te purtat în braţele iubirii Preasfintei Treimi şi încredinţează-te Maicii Domnului şi Sfinţilor, însufleţit de curajul neclintit al slujirii și mărturisirii credinţei în Iisus Hristos, în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică.

† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Sursa: http://www.arhiepiscopiasucevei.ro

Previous Post

Creștinismul, taina ultimă

Next Post

Templul din Ierusalim

Related Posts
Total
0
Share