Despre Dumnezeu Fiul (VI)

152. Este o înrudire de înțelesuri între numele de “Iisus” și “Hristos” ? Dar între ele și cel de Domn?

Dacă privim bine, vedem că prin aceste trei slujiri de arhiereu, proroc și împărat, cuprinse în numele lui Hristos, Iisus mântuiește lumea prin jertfă, o învață să-și însușească mântuirea și o conduce la mântuire. Astfel, dacă numele Iisus ne arată de-a dreptul lucrarea de mântuire pe care a săvârșit-o numele de Hristos, arată cum și cu ce putere a săvârșit și săvârșește această lucrare. Amândouă numele spun același lucru, din două laturi deosebite: Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Și tocmai de aceea este Domn peste sufletele noastre. Dacă nu-L primim să fie Domn peste sufletele noastre, nu ne este nici Mântuitor.

153. Când a primit Fiul lui Dumnezeu numele de Iisus Hristos?

Atât numele de Iisus, cât și cel de Hristos le-a primit Fiul lui Dumnezeu când S-a făcut om. Deci, Iisus Hristos e numele Fiului lui Dumnezeu Cel Întrupat. Mai înainte de Întrupare, Fiul lui Dumnezeu nu se numea Iisus Hristos. Aceasta pentru că El ni S-a făcut Mântuitor (Iisus) numai prin aceea că a luat trupul nostru și l-a adus jertfă pentru noi. Numai prin întrupare ni S-a făcut arhiereu, care ne-a curățit de păcate, prooroc care ne-a vestit în grai omenesc voia Tatălui și conducător la mântuire (Hristos). Dacă Hristos înseamnă Uns, numele acesta îl arată pe Mântuitorul nostru ca om care primește ungerea, nu ca Dumnezeu care dă ungerea. Sf. CHIRIL al Alexandriei spune: “Unii spun că numele Hristos se cuvine numai Cuvântului născut din Dumnezeu-Tatăl, care este gândit și există deosebit. Noi, însă, n-am fost învățați să spunem așa, ci spunem că in momentul în care Cuvântul s-a făcut trup, în același moment a și fost numit Hristos. Se numește Hristos, pentru că a fost uns cu untdelemnul bucuriei (Ps. XCIV, 9), adică cu duhul de la Dumnezeu și Tatăl”.

154. Așadar, atunci când spunem “Iisus Hristos” nu pornim de la Fiul lui Dumnezeu dinainte de întrupare, ci de la cel de după întrupare ?

Da, desigur și tot astfel articolul II al Simbolului Credinței nu pornește cu mărturisirea de la Fiul lui Dumnezeu dinainte de întrupare, adică de la un Fiu gândit cu mintea, ci de la Iisus Hristos, care a trăit cu adevărat ca om pe pământ, într-o perioadă de timp determinată, S-a născut din Fecioara Maria, a petrecut între oameni, a fost răstignit, a înviat și S-a înălțat la cer. Tocmai acest Iisus Hristos S-a descoperit inimilor prin tot ce a spus și a făcut, ca Fiul lui Dumnezeu. Despre acest Iisus Hristos mărturisește Biserica în Simbolul Credinței, întâi că e unicul Domn și apoi tot ce urmează la articolul II și anume, în primul rând, că este “Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut”.

155. Ce înseamnă cuvintele: “Fiul lui Dumnezeu, Unul născut”?

Iisus Hristos care a trăit pe pământ, este Fiul cel unic al lui Dumnezeu. Deși a viețuit pe pământ ca om adevărat, El este în același timp Fiul lui Dumnezeu. Așa li s-a descoperit: întâi prin Duhul Sfânt Apostolilor, care prin gura lui PETRU mărturisesc: ” Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Matei XVI, 16). Iar Iisus întărește îndată adevărul acestei mărturisiri: “Fericit ești Simone, fiul lui Iona, că trup și sânge nu ți-a descoperit ție, ci Tatăl Meu cel din ceruri” (Matei XVI, 17). Sfânta Scriptură îi numește adeseori și pe oameni fii ai lui Dumnezeu, dar îi numește astfel, fie pentru ca sunt făcuți de El, fie pentru că sunt născuți la o viața nouă, prin harul Duhului Sfânt… “Fii sunteți ai Domnului Dumnezeului vostru” (Deuteron. XIV, 1) le spune Moise Evreilor, gândindu-se mai mult la înțelesul de fii prin creație, “Iar câți L-au primit pe Dânsul, le-a dat lor stăpânire ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele Lui, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu S-a născut” (Ioan I, 12-13). Aici se vorbește de fiii lui Dumnezeu prin înfiere. De ei se spune chiar că sunt născuți din Dumnezeu.

Iisus Hristos nu e Fiu al lui Dumnezeu în vreunul din înțelesurile de mai sus. El nu e fiu între fii. Nu e fiu cum e o creatură, nici fiu după har sau prin înfiere. Ci e Fiu după fire, e singurul Fiu după fire al lui Dumnezeu, neavând nici un frate. De aceea spune Simbolul, nu numai născut, ci: “Unul Născut”. Însuși Iisus Hristos se numește pe Sine “Unul Născut”. “Ca așa a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe Fiul Său Unul Născut L-a dat (Ioan III, 16).

Previous Post

Sfântul Nicolae se lasă fotografiat

Next Post

Viața Cuviosului Paisie Aghioritul – 20. Jertfire de sine

Related Posts
Total
0
Share