Despre răbdare

Străduieşte-te, pe cât se poate, să dobândeşti – cu ajutorul lui Dumne­zeu – răbdare în îndurarea lipsurilor şi amărăciunilor. Să ceri, să baţi şi să o cauţi ziua şi noaptea; iar dacă o vei căuta din toată inima şi din tot sufletul tău, vei dobândi de la Hristos Mântuitorul ajutor şi tăria răbdării. Se cuvine să învăţăm să avem răbdare şi mărime de suflet, încât să răbdăm cele ce ni se întâmplă fără murmur. Vom dobândi răbdarea atunci când vom primi ca din mâinile lui Dumnezeu toate cele ce ni se întâmplă, atât pe cele spre ve­selie, cât şi pe cele de întristare. Întru răbdarea voastră vă veţi câştiga su­fletele voastre, ne învaţă Hristos. Rabdă, deci, robule al Domnului! Aşa îţi vei afla sufletul pe care l-ai pierdut în păcat. În răbdare sunt cuprinse toate virtuţile prin care sufletele se mântuiesc. Sfântul Efrem Sirul spune: Cel care a dobândit răbdarea este aproape de orice altă virtute: în tristeţi se bu­cură, în necazuri rămâne în pace, în rele întâmplări nu se tulbură, la ascul­tare este gata totdeauna, faţă de ceilalţi este întotdeauna plin de dragoste; când este batjocorit, slăveşte pe Dumnezeu; când este păcălit, se smereşte; în necazuri rămâne neclintit şi nu cârteşte. Cine a dobândit răbdarea, a do­bândit şi nădejdea şi se va împodobi cu toate faptele bune.

Despre celelalte virtuţi, precum credinţa, nădejdea şi dragostea, citeş­te tu singur în cărţile sfinte şi ascultă poveţele prin care vei dobândi ade­vărata înţelepciune. Şi aşa vei moşteni întru Hristos Iisus, Domnul nostru, bunurile cele veşnice, pe care ni le va da prin ajutorul şi harul Său dumne­zeiesc. Amin.

Din îndrumările duhovniceşti ale Starețului Ilarion din Rusia

 

Previous Post

15 ianuarie 2019 – 169 ani de la nașterea lui Mihai Eminescu

Next Post

Înţelepciunea cea de sus

Related Posts
Total
0
Share