Evanghelia zilei (Ioan 5, 17-24)

Tatăl și Fiul

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Tatăl Meu până acum lucrează; și Eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu. A răspuns, deci, Iisus și le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele pe care le face Acela, pe acestea le face și Fiul întocmai. Pentru că Tatăl iubește pe Fiul și-I arată toate câte face El și lucruri mai mari decât acestea va arăta Lui, ca voi să vă mirați. Căci, precum Tatăl înviază pe cei morți și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cărora voiește. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, ca toți să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul nu cinstește nici pe Tatăl Care L-a trimis. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel Care M-a trimis pe Mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață.”


Iisus este Fiul lui Dumnezeu

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 38, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, pp. 354-355

„(…) Afirmația Tatăl Meu lucrează; și Eu lucrez (Ioan 5, 17) este a Unuia Care Se arată pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu. Căci a arătat că nu este nicio diferență între Ei. Nu a zis: Acela lucrează, iar Eu lucrez ca un supus al Lui, ci: Așa cum Acela lucrează, tot așa și Eu. A arătat că egalitatea dintre Ei este desăvârșită. Dacă El nu ar fi vrut să susțină aceasta, ci iudeii ar fi bănuit așa fără temei, nu ar fi lăsat ca ei să rămână în această părere greșită, ci ar fi îndreptat-o. Nici evanghelistul nu ar fi tăcut referitor la asta, ci ar fi spus limpede că iudeii bănuiau așa, dar El nu Se făcea pe Sine egal cu Dumnezeu, așa cum a făcut în alt loc atunci când a văzut că una a spus El, și altceva au bănuit ei. Așa, de pildă, vorbind despre trupul Său, Hristos a zis: Dărâmați templul acesta și Eu în trei zile îl voi ridica (Ioan 2, 19). Dar iudeii, neînțe­le­gând aceasta, ci crezând că vor­bește despre templul iudaic, ziceau: În patruzeci și șase de ani s-a zidit templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile? (Ioan 2, 20). De vreme ce El spunea una, iar aceia bănuiau alta – căci El vorbea despre trupul Lui, iar aceia credeau că a zis aceasta despre templul lor -, evanghelistul, semnalând acest lucru sau, mai degrabă, corectând bănuiala lor, a adăugat: Dar El vorbea despre templul trupului Său (Ioan 2, 21). Așa și aici, dacă Hristos nu S-ar fi făcut pe Sine egal [cu Tatăl], nici nu ar fi vrut să afirme aceasta, ci iudeii doar ar fi bănuit așa, atunci [evanghelistul] ar fi corectat și aici bănuiala lor și ar fi zis: Iudeii credeau că Se face pe Sine egal cu Dumnezeu, dar El nu despre egalitate vorbea. Și nu numai el și doar în acest loc, ci și alt evanghelist se arată în alt loc făcând același lucru.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 4, 13-22)

Next Post

Sfântul Iacob Putneanul: primul abecedar și prima școală rurală din Moldova

Related Posts
Total
0
Share