Evanghelia zilei (Ioan 5, 30-47; 6, 1-2)

„Zis-a Domnul: Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud, și judecata Mea este dreaptă; pentru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Dacă mărturisesc Eu despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Altul este Cel ce mărturisește despre Mine; și știu că adevărată este mărturia pe care El o mărturisește despre Mine. Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit adevărul. Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci pe acestea vi le spun pentru ca voi să vă mântuiți. Ioan era făclia care arde și luminează, și voi ați vrut să vă veseliți o clipă întru lumina lui. Dar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; că lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac, ele mărturisesc despre Mine, cum că Tatăl M-a trimis. Și Tatăl, Cel ce M-a trimis, El a mărturisit despre Mine. Nici glasul nu I l-ați auzit vreodată, nici fața nu I-ați văzut-o; și cuvântul Său nu sălășluiește întru voi, pentru că voi nu credeți în Cel pe Care El L-a trimis. Voi cercetați Scripturile, de vreme ce socotiți că în ele aveți viață veșnică; și ele sunt cele ce mărturisesc despre Mine; iar voi nu vreți să veniți la Mine pentru ca viață să aveți! Slavă de la oameni nu primesc; dar v-am cunoscut că n-aveți în voi iubirea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui Meu, dar voi nu Mă primiți; dacă va veni altul în numele său însuși, pe acela îl veți primi!… Cum ați putea voi să credeți, voi, cei ce primiți slavă unii de la alții, iar slava cea de la unicul Dumnezeu nu o căutați? Să nu socotiți că Eu vă voi învinui la Tatăl. Este cine să vă învinuiască: Moise, în care voi ați nădăjduit. Că dacă l-ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, fiindcă el despre Mine a scris.  Iar dacă celor scrise de el nu le dați crezare, cum veți crede în cuvintele Mele? După acestea, Iisus S-a dus dincolo de Marea Galileii, adică a Tiberiadei. Și L-a urmat mulțime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi”.


Cum să înțelegem mărturiile despre Dumnezeirea Fiului

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 39, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, pp. 373-374

„Vezi că ceea ce am spus de multe ori se arată limpede? Că tocmai smerenia covârșitoare a cuvintelor Lui este cea care îi convinge pe cei care au minte să nu respingă cele spuse, acceptându-le sensul literal, ci mai degrabă să se ridice la înălțimea înțelesurilor. Aceasta și pe cei lipiți de pământ îi ridică treptat cu multă ușurință.

Așadar, cugetând la toate acestea, vă rog să nu trecem lesne peste aceste cuvinte, ci să cercetăm toate amănunțit și mereu să avem în vedere motivul pentru care au fost spuse. Să nu credem că ne putem îndreptăți cu ne­știința și simplitatea. Căci nu doar simpli ne-a poruncit să fim, ci și înțelepți (Matei 10, 16). Să lucrăm, dar, cu simplitate și cu înțelepciune și în privința dogmelor și prin faptele bune ale virtuții. Să ne judecăm pe noi înșine aici, ca să nu fim osândiți atunci împreună cu lumea.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 5, 1-11)

Next Post

Să vă spun cum este societatea astăzi

Related Posts
Total
0
Share