Evanghelia zilei (Ioan 7, 1-13)

Iisus la Sărbătoarea corturilor

„În vremea aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Și era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor. Au zis, deci, către El frații Lui: Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, pentru ca și Ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci. Căci nimeni nu lucrează ceva în ascuns, ci caută să ajungă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-Te pe Tine lumii. Pentru că nici frații Lui nu credeau în El. Deci, le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit; dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăște pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Voi duceți-vă la sărbătoare; Eu nu merg la sărbătoarea aceasta, căci vremea Mea nu s-a împlinit încă. Acestea spunându-le, a rămas în Galileea. Dar, după ce frații Săi s-au dus la sărbătoare, atunci S-a suit și El, dar nu pe față, ci pe ascuns. În timpul sărbătorii, iudeii Îl căutau și ziceau: Unde este Acela? Și mulțimea se certa mult în privința Lui; unii ziceau: Este bun; iar alții ziceau: Nu, ci amăgește mulțimea. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre El pe față.”


Recunoștința noastră față de Dumnezeu

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 27, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, pp. 257-258

„Să luăm aminte la iubirea Lui. Să ne rușinăm de iubirea Sa de oameni covârșitoare. Pentru noi, El nu L-a cruțat nici pe Fiul Său Unul-Născut, iar noi și bunurile le ținem pentru noi. El și pe adevăratul Său Fiu L-a dat pentru noi, iar noi nici argintul nu-l disprețuim pentru El, și nici măcar pentru noi. Cum să fie acestea vrednice de iertare?

Dacă vedem un om că se pune în primejdie de moarte pentru noi, îl așezăm mai presus de toți și îl numărăm între prietenii cei mai apropiați și îi încredințăm toate bunurile noastre, spunând că sunt ale lui mai degrabă decât ale noastre. Și nici așa răsplata pe care i-o dăm nu ni se pare de ajuns. Dar față de Hristos nici măcar această măsură a recunoștinței nu o arătăm. El Și-a pus sufletul pentru noi și cinstitul Său sânge l-a vărsat pentru noi, care nu suntem nici binevoitori, nici buni. Iar noi nici măcar bani nu vărsăm pentru folosul nostru, ci Îl trecem cu vederea pe Cel care a murit pentru noi, lăsându-L gol și străin (cf. Matei 25, 35-36).

Cine ne va izbăvi de osânda ce va să fie? Dacă nu Dumnezeu, ci noi înșine ne-am osândit, oare nu am aruncat sorții împotriva noastră? Oare nu ne-am condamnat la focul gheenei, pentru că pe Cel care Și-a pus sufletul pentru noi L-am trecut cu vederea, lăsându-L să Se topească de foame (cf. Matei 25, 35)? Și de ce vorbesc de bani? Și mii de suflete de am avea, nu ar trebui să le punem pe toate pentru El? Și nici așa nu am face ceva vrednic de binefacerile Sale.

Cel care face o binefacere cel dintâi își arată lămurit bunătatea, iar cel care primește binefacerea, orice ar da în schimb, dă din datorie, nu face o favoare.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 10, 21-33)

Next Post

Sfântul Mucenic Hristofor – Sfântul cu cap de câine

Related Posts
Total
0
Share