Evanghelia zilei (Ioan 8, 21-30)

Fiul mărturisește despre Tatăl

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Își va ridica singur viața? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. Și El le zicea: Voi sunteți din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus, deci, că veți muri în păcatele voastre. Căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci, Îi ziceau ei: Cine ești Tu? Și le-a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat. Dar Cel Care M-a trimis pe Mine adevărat este și cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Deci, le-a zis Iisus: Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la Mine Însumi nu fac nimic, ci, precum M-a învățat Tatăl, așa vorbesc. Și Cel Care M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. Spunând El acestea, mulți au crezut în El.”


Cum recunoaștem dreptatea adevărată

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii și cuvântări, omilia a XII-a, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 209-210

„Dreptatea este facultatea de a da fiecăruia ce i se cuvine. Și pentru că acest lucru este greu de realizat atât de cei care, din pricina puținătății minții lor, nu găsesc soluțiile juste de a da fiecăruia ce i se cuvine, cât și de cei care, din pricina patimilor omenești de care sunt stăpâniți, fac să dispară dreptatea, disprețuind pe săraci și neținând de rău pe cei puternici, care săvârșesc nedreptăți, de aceea Cartea Proverbelor făgăduiește să dea ucenicilor săi cunoștința adevăratei dreptăți. Și pentru că mulți urmăresc laudele oamenilor, preferând în realitate nedreptatea și lăcomia, ca ceva folositor, iar în aparență și prin cuvinte lăudând nespus de mult egalitatea și dreptatea, de aceea cel instruit de sfaturile Proverbelor îi cunoaște pe acești oameni și știe care este dreptatea falsificată și coruptă, și care este dreptatea adevărată și cinstită. Dar, pentru că și înțelepții greci au vorbit mult despre dreptate și prin cuvinte asemănătoare adevărului înșală pe cei care nu pot să urmeze dreapta rațiune, de aceea Cartea Proverbelor (Pildele lui Solomon) făgăduiește să facă cunoscută adevărata dreptate, ca să scăpăm de vătămarea sofismelor. Și legile date de păgâni se deosebesc mult unele față de altele, producând o mare confuzie în mintea acelora care nu înțeleg just noțiunea de dreptate. (…) Există o dreptate omenească, care înseamnă distribuire egală. Și, chiar dacă nu reușim să facem exact această distribuire egală, totuși, dacă o facem cu cele mai drepte intenții, nu ne depărtăm de scop. Există însă și o dreptate cerească, aceea care vine de la Dreptul Judecător, fie pentru a-i îndrepta pe oameni, fie pentru a-i răsplăti. Această dreptate o putem înțelege cu greu, din pricina înălțimii dogmelor cuprinse în ea.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Medicina în haină monahală: monahia medic Andreea Dragomir

Next Post

Spovedania este o întâlnire şi o împăcare

Related Posts
Total
0
Share