Evanghelia zilei (Luca 11, 42-46)

Mustrarea fariseilor

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, fariseilor! Că dați zeciuială din izmă și din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceți, iar pe acelea să nu le lăsați. Vai vouă, fariseilor! Că iubiți scaunele din față în sinagogi și închinăciunile în piețe. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că sunteți ca mormintele care nu se văd și oamenii care umblă peste ele nu le știu. Și, răspunzând, unul dintre învățătorii de Lege I-a zis: Învățătorule, acestea zicând, ne mustri și pe noi! Iar El a zis: Vai și vouă, învățătorilor de Lege! Că împovărați pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar voi nu voiți să le atingeți.”


Omul virtuos nu pune lumina sub obroc

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIII, V în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 517-518

„Minunea a fost și a trecut; viața virtuoasă rămâne și lucrează continuu în sufletul lui. Să avem, dar, grijă de noi înșine, ca să-i câștigăm și pe păgâni. Nu-ți spun cuvinte greu de împlinit. Nu-ți spun: Nu te căsători! Nu spun: Părăsește orașele! Nu te mai ocupa cu treburile publice! Dimpotrivă, îți spun: Stai în mijlocul orașelor, ocupă-te cu treburile publice, dar fii virtuos! Vreau ca cei care trăiesc în lume să fie mai virtuoși decât cei care populează munții.

– Pentru ce?

– Pentru că mai mult folos aduce un om virtuos care trăiește în lume, decât unul care trăiește în munți. Că nimeni nu aprinde făclie și o pune sub obroc (Matei 5, 15). Pentru aceasta vreau ca toate lumânările să fie puse în sfeșnice, ca să facă lumină multă. Să aprindem deci această lumină, ca să scăpăm de rătăcire pe cei care stau în întuneric. Nu spune: Am femeie, am copii, trebuie să am grijă de casă! Nu pot să mai fac și asta! De n-ai avea nici una din aceste griji, dar dacă ești un trândav, nu ești de nici o ispravă! De-ai avea toate aceste griji, dar dacă ești om vrednic, vei fi și virtuos! Un singur lucru se cere: să ai tragere de inimă! Nimic nu te va putea împiedica: nici vârsta, nici sărăcia, nici bogăția, nici împrejurările vieții, nici altceva. Au împlinit poruncile Domnului bătrâni, tineri, oameni căsătoriți, oameni cu copii, meseriași, ostași. Daniel era tânăr, Iosif era rob, Acvila, meșteșugar, Lidia, vânzătoare de purpură (Fapte 16, 14); era conducătoarea unui atelier; altul era paznic de temniță, un altul era sutaș, de pildă Cornelie, altul era bolnav, ca Timotei, altul rob fugar, ca Onisim; dar nici unuia nimic din acestea nu le-a fost o piedică, ci toți au strălucit prin virtute; și bărbați, și femei, și tineri, și bătrâni, și robi, și liberi, și ostași și oameni din popor. Să nu punem înainte fel de fel de pretexte netrebnice, ci să căutăm să avem tragere de inimă! Oricine am fi, vom putea fi virtuoși și vom dobândi și bunătățile viitoare, cu Harul și iubirea de oameni ale Domnului nostru Iisus Hristos.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (I Tesaloniceni 4, 1-12)

Next Post

Cum să deosebim lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea potrivnicului

Related Posts
Total
0
Share