Evanghelia zilei (Luca 21, 12-19)

„Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Păziți-vă de oameni, pentru că își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători pentru numele Meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți, deci, în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde; căci Eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți și de frați și de rudenii și de prieteni, și vor ucide pe unii dintre voi și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.”


Pe calea virtuții

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre scopul cel după Dumnezeu și viețuirea cea după adevăr, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 12, p. 298

„Așadar, cel care voiește să-I predea lui Dumnezeu sufletul și trupul său, potrivit cu legea dreptei credințe, și să-I aducă jertfă curată și nesângeroasă, făcând călăuză a vieții sale credința cea dreaptă pe care ne-o propovăduiesc glasurile Sfinților în întreaga Scriptură, trebuie să pornească pe calea virtuții cu sufletul supus și ascultător, dezlegându-se cu totul de legăturile vieții acesteia și eliberându-se de toată lucrarea celor neînsemnate și deșarte, devenind cu totul doar al lui Dumnezeu prin credință și prin viața sa, știind bine că acolo unde este credință drept-cinstitoare și viață neprihănită, acolo este de față și puterea lui Hristos. Iar acolo unde este puterea lui Hristos, acolo este stârpirea a toată răutatea și a morții care jefuiește viața noastră. Căci [duhurile] cele rele nu au prin ele însele putere să se împotrivească puterii Stăpânului, ci s-au născut din neascultarea poruncilor. Ce a pătimit odinioară cel întâi zidit, îndură acum toți cei care urmează de bunăvoie neascultării aceluia. Iar pe cei care urmează Duhului, având cugetare fără de viclenie, credință întru deplină cunoștință și conștiință fără de pată, puterea Duhului îi curățește, potrivit celui care a zis: Că Evanghelia noastră nu a fost la voi numai în cuvânt, ci și întru putere și întru Duhul Sfânt și în deplină încredințare, după cum știți (I Tesaloniceni 1, 5). Și iar: Întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană întru numele Domnului nostru Iisus Hristos (I Tesaloniceni 5, 23), Care a dat prin spălare celor vrednici arvuna nemuririi, așa încât talantul încre­dințat fiecăruia să aducă, prin lucrarea celor încredințate, bogăția cea nevăzută. Căci mare este, fraților, mare este Sfântul Botez pentru cei care îl primesc cu frică spre dobândirea celor nemateriale. Căci Duhul Cel bogat și îmbel­șugat – Care revarsă asupra celor ce-L primesc harul de care s-au umplut Sfinții Apostoli, ce au adus Bisericilor lui Hristos roadele deplinătății Sale – rămâne împreună-locuitor și împreună-lucrător cu cei care Îl primesc în dar cu inimă curată, după măsura credinței fiecăruia dintre cei care se împărtășesc de El.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Evrei 4, 1-13)

Next Post

Postirea de internet alungă penuria lăuntrică

Related Posts
Total
0
Share