Evanghelia zilei (Luca 5, 33-39)

„În vremea aceea s-au apropiat fariseii și cărturarii de Iisus și I-au zis: De ce ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, de asemenea și ai fariseilor, iar ai Tăi mănâncă și beau? Iar Iisus a zis către ei: Puteți oare să faceți pe fiii nunții să postească atâta vreme cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei și, în acele zile, vor posti. Le-a spus lor și pilda aceasta: Nimeni, rupând petic de la haină nouă, nu-l pune la haină veche, altfel rupe haina cea nouă, iar peticul luat din ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge bur­dufu­rile și se varsă vinul, iar burdufurile se aruncă. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra. Și nimeni, bând vin vechi, nu voiește din cel nou, căci zice: Este mai bun cel vechi.”


Postul sufletesc

Sfântul Ioan Casian, Așezămin­tele mănăstirești, Cartea a V-a, Cap. 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 176-177

„Să știm că de aceea supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăția inimii. Însă zadarnică ne este truda, dacă, suportând-o neistovit în vederea unui țel, nu-l putem atinge, oricâte chinuri ne-am impus. Mai bine ar fi fost să ne fi înfrânat de la mâncăruri oprite sufletului, decât să fi postit cu trupul de la alimente naturale, dar mai puțin vătămătoare. Imboldul la mâncare este firesc și nevătămător pentru făptura lui Dumnezeu, neavând în sine niciun păcat, pe când defăimarea fraților, despre care este spus: Să nu-ți placă să clevetești, ca să nu fii smuls din rădăcini (Pilde 20, 15), este o hrană a sufletului dintre cele mai primejdioase. Iar despre mânie și pizmă zice fericitul Iov: Mânia ucide pe cel fără de minte și pizma îl omoară pe cel mic (Iov 5, 2).”

Sfântul Ioan Casian, Așezămin­tele mănăstirești, Cartea a V-a, Cap. 41, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 186

„Vom (…) menționa doar porunca mântuitoare nouă a preafericitului Macarie (…): «Monahul», zice el, «așa trebuie să-și orânduiască posturile, ca și când ar avea să trăiască în trup o sută de ani, și așa să-și pună frâu pornirilor sufletului, să uite de jigniri, să alunge tristețile și să dispre­țuiască durerile și pierderile, ca și când ar muri în fiecare zi. Căci în prima situație, folositoare și prevăzătoare, este înțeleapta judecată, care-l face pe monah să-și călăuzească pașii cu o deopotrivă asprime și nu-l lasă, într-un moment de slăbire a trupului, să fie prăvălit de pe înăl­țimi în foarte primejdioase prăpăstii, iar în a doua îi este mântuitoare măreția sufletului, care-i dă puterea nu numai să disprețuiască cele ce par înfloritoare în lumea aceasta, dar, mai ales, să nu se lase înfrânt de potrivnicii și tristeți; ba, dimpotrivă, să le considere drept lucruri mici și fără de valoare, ținând necontenit privirea minții îndreptată acolo, unde este încredințat că va fi chemat în fiecare zi și în fiecare clipă».” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Minune: Cuvioasa Parascheva ne-a salvat de la electrocutare

Next Post

O lume întreagă într-o Icoană

Related Posts
Total
0
Share