Evanghelia zilei (Luca 21, 5-8, 10-11, 20-24)

Pustiirea Ierusalimului

„În vremea aceea, vorbind unii cu Iisus despre Templu, că este împodobit cu pietre frumoase și cu podoabe, El a zis: Vor veni zile când, din cele ce vedeți, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească. Și ei L-au întrebat, zicând: Învățătorule, când, oare, vor fi acestea? Și care este semnul când au să fie acestea? Iar El a zis: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. Și vor fi cutremure mari și, pe alocuri, foamete și ciumă și spaime și semne mari din cer vor fi. Iar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul lui să iasă din el și cei de prin țarini să nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. Dar vai celor care vor avea în pântece și celor care vor alăpta în acele zile! Iar atunci va fi strâmtorare mare pe pământ și mânie împotriva acestui popor. Și vor cădea de ascuțișul sabiei și vor fi duși robi la toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor.”


Cum scăpăm de griji?

Sfântul Macarie Egipteanul, Apoftegme, III, 40-41, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 12, p. 42

„Se spunea despre Avva Macarie că, pe când lipsea el, i-a intrat un tâlhar în chilie. Iar când s-a întors în chilie, l-a găsit pe tâlhar încărcând cămila cu lucrurile lui. Iar el, intrând în chilie, lua din lucruri și încărca împreună cu acela cămila. După ce au încărcat-o, a început tâlharul să bată cămila ca să se ridice, și ea nu se ridica. Văzând Avva Macarie că nu se ridică, a intrat în chilie și a găsit un târnăcop mic și, scoțându-l, l-a pus pe cămilă și a zis: Frate, pe acesta îl caută cămila. Și, lovind-o bătrânul cu piciorul, a zis: Ridică-te! De îndată s-a ridicat și a mers puțin, pentru cuvântul lui, și iar s-a așezat și nu s-a mai ridicat până ce au descărcat toate lucrurile; și așa a plecat.

Avva Aio l-a întrebat pe Avva Macarie, zicând: Spune-mi un cuvânt! I-a zis Avva Macarie: Fugi de oameni, șezi în chilia ta și plânge-ți păcatele tale, să nu iubești a grăi cu oamenii și te vei mântui.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Apoftegme, IV, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 12, p. 43

„Avva Teodor din Fermi a căpătat trei cărți bune și s-a dus la Avva Macarie și i-a zis: Am trei cărți bune și am folos din ele; și frații le împrumută și au folos. Spune-mi, dar, ce trebuie să fac? Să le țin pentru folosul meu și al fraților, sau să le vând și să dau săracilor? Și, răspunzând, bătrânul a zis: Sunt bune faptele, dar mai mare decât toate este neagoniseala. Când a auzit aceasta, ducându-se, le-a vândut și a dat săracilor.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Evrei 5, 11-14; 6, 1-8)

Next Post

Cum e vremea în inima ta?

Related Posts
Total
0
Share