Evanghelia zilei (Luca 3, 19-22)

„În vremea aceea Irod tetrarhul, fiind mustrat de Ioan pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în temniță. Deci, după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se și Iisus și rugându-Se, s-a deschis cerul și S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, și s-a făcut glas din cer: Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit!”


Cheia prin care ajungem la Sfânta Treime

Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, Cateheza 33, în Filocalica, Ed. Deisis, pp. 339-340

„(…) Duhul Sfânt se numește «cheie», pentru că în El și prin El e luminată mai întâi mintea noastră, iar, dacă suntem curățiți, suntem luminați cu lumina cunoaș­terii, suntem botezați și născuți din nou de sus (Ioan 3, 3-5), și ne facem copii ai lui Dumnezeu, după cum spune Pavel: Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite (Romani 8, 26), și iarăși: A dat Dumnezeu pe Duhul Său în inimile noastre Care strigă: Avva! Părinte! (Galateni 4, 6). Așadar, El ne arată că «ușa» este lumină, iar ușa ne învață că Cine locuiește în «casă» e și El lumină neapropiată (I Timotei 6, 16). Nu însă că unul e Dumnezeu Care locuiește în casă și altă lumină e casa Lui, precum nu una este lumina Dumnezeirii și alta Dumnezeu, ci Unul și Ace­lași este casă și locuitor al casei, precum Același este Lumină și Dumnezeu. Dar, teologic vorbind, și Fiul Se numește «casă» ca și Tatăl – căci zice: Tu, Tată, în Mine și Eu în ei, Tu în Mine, și Eu, Tată, în Tine, ca să fim una (Ioan 17, 21-23) – și ca și Duhul, căci zice: Și voi locui și voi umbla în ei (II Corinteni 6, 16) și Eu și Tatăl vom veni și Ne vom face la el sălaș (Ioan 14, 23), evident prin Duhul, după cum zice Pavel: Căci Duhul este Domnul (II Corinteni 3, 17). Deci, dacă Domnul este Duhul și Tatăl este în El și El în noi, precum iarăși și noi în El, atunci și El este împreună cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu este întru El.

Și dacă trebuie să vorbim mai exact, ceea ce este Unul, aceasta sunt și Celelalte Două. Căci Cele Trei (Persoane) sunt în Același (Dumnezeu) (I Ioan 4, 8) și se înțeleg că sunt o unică ființă, fire și împărăție. Deci dacă Una este numită cu un nume, acest nume este contemplat după fire și în Celelalte, afară de numele de «Tată», «Fiu» și «Duh Sfânt», adică afară de faptul de «a naște», «a fi născut» și «a fi purces», căci numai acestea însoțesc indiscutabil Sfânta Treime ca proprietăți (personale distinctive și inconfundabile), iar în acestea nu este îngăduit să gândim sau să grăim o înstrăinare, redistribuire sau schimbare a Numelor; căci prin ele s-au făcut cunoscute în mod distinct cele Trei Persoane, și nu este cu putință în aceasta a pune pe Fiul înaintea Tatălui, nici pe Duhul Sfânt înaintea Fiului, ci numai de a spune în același timp: «Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt», fără ca între Acestea să se facă nici cea mai subtilă întrerupere de timp sau de moment, căci deodată cu Tatăl este născut și Fiul și e purces și Duhul.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

La revedere

Next Post

Să nu‑ţi atribui ceea ce ți‑a dat Dumnezeu!

Related Posts
Total
0
Share