Evanghelia zilei (Luca 8, 41-56)

Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)

În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de niciunul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob, pe tatăl copilei şi pe mamă. Și toți plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Și râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.


Învierea vieții

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Patra, Cap. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 401

„Dar va spune poate cineva, îndreptându-şi ochiul înțelegerii spre învierea celor adormiți: Cei ce n-au primit credința în Hristos şi nu s-au făcut părtaşi ai Lui nu vor învia în vremea învierii? Dar aceasta ce înseamnă? Nu va reveni la viață toată creația căzută în moarte? Vom răspunde la aceasta: Va reveni la viață tot trupul. Căci cuvântul prorocesc prevesteşte că toți morții se vor scula. Fiindcă socotim că taina Învierii lui Hristos se va extinde la toată umanitatea şi credem că în El, ca în Cel dintâi, s-a eliberat de stricăciune toată firea noastră. Şi toți vor învia, după asemănarea Celui sculat pentru noi şi Care îi are în Sine pe toți întrucât este om. Şi precum în primul om zidit s-au închis toate în moarte, aşa în Cel dintâi zidit iarăşi pentru noi, vor reveni toate la viață. Dar, precum s-a scris, cei ce-au făcut cele bune, spre învierea vieții, iar cei ce au lucrat cele rele, spre învierea judecății (Ioan 5, 29; Matei 25, 46).”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Şasea, Capitol unic, în Părinți și Scriitori Biseri­cești (2000), vol. 41, p. 707

„Toți se vor scula din morți, pentru că întregii firi i s-a dat harul învierii în Hristos Cel Unul, Care a surpat primul şi la început stăpânirea morții şi a sculat spre viață neîncetată rațiunea comună a umanității, refăcută întru ne­stricăciune, precum în Adam, ca în unul şi primul, aceasta fusese osândită la moarte şi stricăciune. Mare va fi atunci deosebirea dintre cei ce vor învia. Dar şi până atunci e mare deosebirea dintre ei. Căci cei ce s-au odihnit în credință în Hristos şi au luat arvuna Duhului în timpul vieții cu trupul vor primi harul atotdesăvârşit şi se vor schimba spre slavă, pe care o vor primi de la Dumnezeu. Iar cei ce n-au crezut în Fiul şi au disprețuit răsplata viitoare se vor osândi şi vor moşteni împreună cu ceilalți numai învierea, dar vor plăti pentru vina unei aşa de mari necre­dințe.”

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Apostolul zilei (Efeseni 2, 14-22)

Next Post

Cădere şi restaurare

Related Posts
Total
0
Share